Прокуратурата: 31% увеличение на делата срещу пияни и дрогирани шофьори в София (Видео)

0
17
Главният прокурор Иван Гешев, зам. главната прокурорка Десислава Пиронева, районната прокурорка на София Невена Зартова и заместничката й Мима Куцкова. СНИМКА И ВИДЕО: СРП

Анализ констатира значително увеличение на престъпността на територията на столицата

1000 дела срещу пияни и дрогирани шофьори е водила през миналата година Софийската районна прокуратура. Това е увеличение с 31,23 %, спрямо 2021 г., когато те са били 762, съобщиха от държавното обвинение.

Те са представили доклада за дейността си пред главния прокурор Иван Гешев и заместник главния прокурор и ръководител на Върховната административна прокуратура Десислава Пиронева. Двамата са били на годишното отчетно събрание на Софийска районна прокуратура, което се състоя в учебния комплекс на прокуратурата в Цигов чарк. Съвещанието започна с минута мълчание в памет на жертвите от земетресението в Турция и Сирия.

Отчетът констатира значително увеличение на престъпността на територията на столицата, като това е особено осезаемо при престъпленията, свързани с шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества.

Иван Гешев поздрави магистратите от най-голямата прокуратура в страната за постигнатите резултати, особено на фона на опитите за политическото влияние върху независимата съдебна власт и в частност прокуратурата. „Много добре разбирам предизвикателствата, които стоят пред вас. На фона на тази ситуацията през последните две години, която няма нищо общо с върховенството на правото, с правовата държава и принципа на разделение на властите“, каза Иван Гешев.

Главният прокурор изрази очакване за подобряване на взаимодействието между прокуратурата, МВР и службите за сигурност. „Това е единственият начин да се оправдаят очакванията на българските граждани за повече справедливост и както казваше един бивш главен прокурор „ние сме като скачени съдове и няма как да стигнем до справедливост, ако няма взаимодействие между нас“. Без взаимодействие няма как да има краен резултат, а крайният резултат са присъди. Няма как прокуратурата да си свърши работата, без преди това престъпленията да се разкрият от органите на Министерство на вътрешните работи“, посочи още Иван Гешев.

Административният ръководител на Софийската районна прокуратура Невена Зартова отчете, че наблюдаваните преписки през 2022 г. са 42 580, като 39 221 от тях са новообразувани. Налице е тенденция за увеличаване на броя им спрямо 2021 г. с 10,15 %. Общият брой на решените преписки през 2022 г. е 41 007, което е с 10,78 % повече спрямо предходната година. Натовареността на прокурорите от СРП се е увеличила с 15 % в сравнение с 2021 г. и с 32 % в сравнение с 2020 г. Средно един прокурор е ръководил и наблюдавал 322 досъдебни производства през годината и е участвал в 120 съдебни заседания. Въпреки голямата натовареност на прокурорите в Софийска районна прокуратура е запазено високо равнище на осъдителните и санкционно решените дела.

През 2022 г. в СРП са наблюдавани 47 029 броя наказателни производства, като 17 803 са приключени, сочат данните от годишния отчет. С над 10% са се увеличили досъдебни производства и преписки за случаи на домашно насилие. С близо 29 % е увеличен броят на решените досъдебни производства и преписки за този вид престъпления, има и увеличение на внесените в съда обвинителни актове – 35 за 2022 г., в сравнение с 25 за 2021 г.

Налице е ръст с близо 10% при образуваните за 2022 г. досъдебни производства за общоопасни престъпления, чийто брой е 4807 за годината, в сравнение с предходната, когато са били 4401. Най-висок дял са престъпленията по чл. 354а от НК – за държане на наркотични вещества – 1971. След тях се нареждат делата за шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества, които са 1000 за 2022 г., което показва увеличение със 31,23 %, спрямо 2021 г., когато те са били 762, и с цели 90,11 % спрямо 2020 г., когато новообразуваните дела са били 526.

От 2020 г. Прокуратурата на Република България предлага на вниманието на няколко последователни парламента експертни предложения за законодателни изменения, чието приемане би имало превантивен и възпиращ ефект свързан със случаите на шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества.

За първи път от години в СРП е отчетен ръст с над 10% и на новообразуваните дела за причиняване на умишлени телесни повреди – за 2022 г. те са 771. Прокурорите са внесли 274 акта срещу 299 лица за нанасяне на телесни повреди.

В края на отчетното събрание административният ръководител на СРП Невена Зартова постави фокус на приоритетите за 2023 година и заяви, че прокуратурата ще продължи да работи усилено по дела с предмет наркотични вещества, както и по случаи на шофиране след употреба на алкохол и наркотици, както и по делата, свързани с разпространение на порнографски материали с деца, домашно насилие, противодействие на мигрантския натиск, измамите и в частност така наречените „телефонни измами“.