ДБ атакува Шишков по повод договори на АПИ за магистрала „Струма“

0
54
Владислав Панев

Били сключени тихомълком, трасето не било одобрено още от ЕК

ДБ и Владислав Панев излязоха с позиция срещу регионалния министър Иван Шишков по повод АМ „Струма“ и напрежението между него и зелени НПО организации. От ДБ са обезпокоени от „тихомълком“ сключените два договора от АПИ на стойност 1,2 млрд. лева.

Според тях е притеснителен фактът, че АПИ е финализирала договори за проектиране и строителство, преди да са извършени процедурите, препоръчани от ЕК  – оценка на алтернативните трасета извън Кресненското дефиле, анализ на съответствието на избрания вариант със специфичните природозащитни цели и осигуряване на финансиране на проекта със средства от ОП „Транспортна свързаност“.

Според тях има прибързани действия, които могат да доведат до загуба на европейско финансиране, като констатират и грубо нарушение на изискването за публичност в Закона за обществените поръчки: Обявленията за сключените договори са публикувани в регистъра за обществените поръчки повече от месец след тяхното сключване – на 12.05.2023 г.

Владислав Панев зададе и няколко въпроса от трибуната на Народното събрание:

Гореописаната обстановка поражда основателни съмнения за законосъобразността на действията на Агенция „Пътна инфраструктура“ от гледна точна на националното и европейското законодателство в областта на опазване на биоразнообразието, обществените поръчки и ефективното, ефикасното, икономично и прозрачно управление на публичните финанси. Призоваваме председателя на управителния съвет на АПИ да представи незабавно обяснения на следните въпроси:

1. Защо са сключени договори за обществени поръчки въз основа на оферти, подадени на базата на инвестиционно намерение за трасе, което не е одобрено от Европейската комисия?

2. Защо не са прекратени стартиралите през 2018 г. обществени поръчки, при положение че офертите са подадени още през 2018 г. и договорените цени вероятно не отговарят на днешната пазарна конюнктура?

3. Защо са сключени въпросните договори, при положение че не е завършен анализът на алтернативите и възможностите за строителство на двете трасета на Лот 3.2 извън Кресненското дефиле?

4. Защо сключването на договорите не е своевременно оповестено съгласно изискванията на ЗОП?

5. На какво правно основание са изменени договорите за обществени поръчки едва 20 дни след тяхното сключване?

6. Защо е започнало изпълнението на пътен възел „Кресна“, при положение че не е изпълнено нито едно от отлагателните условия за влизане в сила на договорите?

7. С какви средства е обезпечено финансирането на проекта, при положение че все още не е приет държавният бюджет за 2023 г., нито е одобрено финансиране със средства по ОП „Транспортна свързаност“ 2021–2027 г. от Европейската комисия?

8.  Какво е обяснението, че изпълнението на Лот 3.1.1 е възложено на консорциум от дружества, спрямо чиито ръководители са повдигнати обвинения за документни престъпления, данъчни измами и пране на пари на стойност десетки милиони във връзка със строителството на АМ „Хемус“?/ Трибюн