„Промяната“: За първи път от много години държавата не успя да си събере планираните приходи от ДДС

0
98
Министерството на финансите

Основният приходоизточник в бюджета – ДДС, се оказа с около 670 млн. лв. по-малко от разчета за 2022 г.

За първи път от много години държавата не успя да събере планираната сума от данъка върху добавената стойност. Основният приходоизточник в бюджета – ДДС, се оказа с около 670 млн. лв. по-малко от разчета за 2022 г., съобщи „Сега“.

През юли беше направена актуализация на бюджета и БВП за 2022 г., с която се раздуха разходите и за да осигури пропорционален ръст и на приходите. Завишена бе и прогнозата за икономически растеж.

Въпреки че прогнозният БВП бе увеличен с 11 млрд. лв., не се оправдаха очакванията за голямо преизпълнение на данъчните приходи за 2022 г. след ревизирания размер на БВП, посочва финансовото министерство. В крайна сметка събраните данъци в държавния бюджет през изминалата година се оказаха в размер на 31,6 млрд. лв., което е само със 100 млн. лв. повече спрямо планираното. Преизпълнението идва от корпоративните данъци и от данъците върху доходите на физическите лица, докато косвените налози – ДДС и акцизи, са под нивата на планираните за годината, посочва МФ.

По-подробна справка за постъпленията по видове данъци към декември още няма, но данните за ноември са показателни. Според тях приходите от ДДС за 11-те месеца са в размер на 13.977 млрд. лв., което е 87% от планираните 16 млрд. лв. От акцизи са събрани 5.220 млрд. лв. – 89,7% от разчета.

В същото време от корпоративни данъци към ноември 2022 г. в хазната са влезли 4.361 млрд. лв., или 8,5% над годишния план. Сравнени с данните към ноември на предходната година постъпленията от тези налози нарастват с 1.127 млрд. лв. (34,8 %). Тези добри резултати при корпоративни данъци индикират и за възможно свръхкомпенсиране на определени сектори от бизнеса, дължащо се преди всичко на широкия обхват на мерките за небитовите потребители на електрическа енергия, посочва МФ.

От ведомството подчертават, че много от предприятията са прехвърлили тежестта от високите цени на енергоносителите към крайните клиенти и домакинствата и липсата на фокус на мерките за изплащане на компенсации е довело до изкривяване на финансовите им резултати и формиране на значителни печалби.

Приходите от данъци върху доходите на физически лица са 4.896 млрд. лв. в края на ноември. Това е 98% от планираното и с 436,7 млн. лв. (9,8 %) повече от предната година. Ръстът се дължи основно на повишените с актуализацията на бюджета в средата на 2022 г. възнаграждения в бюджетната сфера, както и на повишената преди това от 1 април минимална заплата от 650 на 710 лв.

Финансовото министерство прави и много съществена забележка в отчета си с предварителните данни за изпълнението на бюджет 2022: „Параметрите по изпълнението на приходите са добри, но не се дължат на трайна промяна в икономиката, която да позволи бюджетните приходи да нарастват трайно и устойчиво през следващите години.“