Славов: Ще включим в НК престъплението „агресия“

0
39
Атанас Славов

Националният институт на правосъдието обучава украински магистрати

В Министерството на правосъдието е сформирана работна група за промени в Наказателния кодекс, с които да се уреди престъплението „агресия“, съобщават от министерството.

Министър Атанас Славов е взел участие в Съвет “Правосъдие и вътрешни работи”, което се проведе в Люксембург.

В частта “Правосъдие” министрите обсъдиха законодателната инициатива за директива във връзка с производството по несъстоятелност, като акцентът беше уредбата на отменителните искове.

Министър Славов посочи в изказването си, че по-подходящ е подходът, даващ повече гъвкавост на националните законодателства, което се оказа и мнението на преобладаващата част на държавите членки. В същото време налице е нужда от хармонизация с цел развитие на свободното движение на капитали и за устойчиво развитие на търговските отношения в Съюза.

Обсъдена е и агресивната война на Русия срещу Украйна. Държавите членки отново изразиха ясната си позиция за разследване, установяване и наказване на всяко престъпление на територията на украинската държава. Министър Славов заяви, че настоящото правителство на България ясно отстоява позицията си за оказване на помощ на Украйна – военна, но и правна. Министърът подчерта, че в Министерството на правосъдието е сформирана работна група за промени в Наказателния кодекс, с които да се уреди престъплението „агресия“, а Националният институт на правосъдието обучава украински магистрати.

Част от дневния ред беше и сътрудничеството с държавите от Латинска Америка, както и заключения относно цифровото овластяване и основните права.

По време на работния обяд министърът представи напредъка на България по конституционните промени, приетия нов антикорупционен закон, както и останалите инициативи на правителството.