Спад на инфлацията и ръст на БВП отчита НСИ

0
71
Графика: НСИ

Годишната инфлация през април е 11.6%

Годишната инфлация за април 2023 спрямо април 2022 е 11,6%, отчитат от НСИ.

Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2023 година е 2394 лева и нараства с 19.3% спрямо същото тримесечие на 2022 година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (53.6%), следван от доходите от пенсии (35.8%) и от самостоятелна заетост (4.3%).

Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2023 година е 2 149 лева и се увеличава с 18.0% спрямо същото тримесечие на 2022 година.

През първото тримесечие на 2023 година БВП се увеличава с 2.0% спрямо първото тримесечие на предходната година, а брутната добавена стойност нараства с 2.2%.

Крайното потребление регистрира ръст от 2.8%, бруто образуването на основен капитал се увеличава с 5.2% през първото тримесечие на 2023 година спрямо първото тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги се увеличава с 3.0%, а вносът на стоки и услуги намалява с 4.3%.

През последния месец увеличение има в секторите:

облекло и обувки – увеличение с 5.4%;

разнообразни стоки и услуги – увеличение с 1.0%;

ресторанти и хотели – увеличение с 1.0%;

жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома – увеличение с 0.9%;

алкохолни напитки и тютюневи изделия – увеличение с 0.8%;

образование – увеличение с 0.5%;

здравеопазване – увеличение с 0.2%;

хранителни продукти и безалкохолни напитки – увеличение с 0.1%.

Понижение има в цените на:

развлечения и култура – намаление с 0.8%;

съобщения – намаление с 0.5%;

жилища, вода, електроенергия, газ и други горива – намаление с 0.2%.

Цените на стоките и услугите в група „Транспорт“ остават на равнището от миналия месец.