Дават на съд червената кметица на Златица

0
268
кметица
Магдалена Иванова

Според прокуратурата Магдалена Иванова е присвоила над 1 млн. лева

Софийска градска прокуратура /СГП/ внесе обвинителен акт в Специализирания наказателен съд срещу длъжностни лица в Община Златица – Магдалена Иванова – кмет, и Анна Л. – главен счетоводител. Кметът е с обвинения за извършено документно престъпление и за длъжностно присвояване в особено големи размери и представляващо особено тежък случай, осъществено в съучастие и при условията на продължавано престъпление, а главният счетоводител е с обвинение за квалифицираното длъжностно присвояване извършено в съучастие. В хода на разследването за помагаческата им дейност са предявени обвинения и на Димчо М. – заместник-кмет на Община Златица и Младен М. – представител на търговско дружество.

Обвиненията срещу четирите лица са в съучастие, с общност на умисъл по отношение на присвояването.

Магдалена Иванова е привлечена към наказателна отговорност за това, че на 20.01.2014г. в качеството й на длъжностно лице е съставило документ – декларация, в който е удостоверила неверни обстоятелства, с цел да бъде използван този документ като доказателство за тези обстоятелства. Неверните обстоятелства се състояли в твърдението, че проектът с предмет „Преустройство на първи етаж на Разширение на училище кв. 72, гр. Златица“ не е финансиран от друг източник, различен от Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие“ .

В действителност различните етапи от проекта, на обща стойност над 200 000 лв. /без ДДС/, били финансирани от други източници и изпълнявани по договори между община „Златица“ и частни дружества, което Магдалена Иванова е знаела. Въпреки това тя е изготвила официалния документ с невярно съдържание с цел да бъде използван пред Областния управител на Софийска област и така да се осъществи двойно финансиране на СМР.

Второто обвинение се отнася за действията на Магдалена и Анна Л. за периода 08.05.2014 г. до 18.12.2014 г.

За посоченото време с две отделни деяния, в качеството им на длъжностни лица, Магдалена Иванова и Анна Л. са осъществили в съучастие и с двамата помагачи, квалифицирано длъжностно присвояване на сума в общ размер над 1 000 000 лв.

Средствата били отпуснати като целеви субсидии за капиталови разходи от Държавния бюджет на Република България по програма за 2014 г. „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. В качеството й на кмет на Община Златица, Магдалена Иванова имала задължение да ги пази и управлява. В този смисъл имала задължения и обвиняемата Анна Л. -в качеството й на главен счетоводител, тя е участвала и при сключване на договора с изпълнителя и е нареждала плащанията заедно с кмета по системата „двоен подпис“. Вместо това, в съучастие, кметът и счетоводителят – като извършители, се разпоредили със сумата, като наредили плащане по фактури и за неизвършени и двойно финансирани СМР.

За улесняване на присвояването, от страна на помагачите, били съставени официални документи с невярно съдържание – Протоколи за приемане на извършени СМР. В тях били отразени множество СМР, без същите да са реално изпълнени. И във фактурите, изготвени от Младен М., били отразени многократно по-високи стойности от реално дължимото и извършената работа

Магдалена И. и Анна Л. са знаели, че изготвените от другите двама обвиняеми Димчо М. и Младен М. протоколи за приемане на СМР, както и фактурите, съдържат неверни обстоятелства.

Спрямо четирите лица е взета мярка за неотклонение „Подписка“.

В хода на разследването са разпитани 87 лица и са иззети значителен брой веществени доказателства.

Приложени са резултатите от извършени строително – технически експертизи, компютърно – техническа експертиза, съдебно– икономическа експертиза, съдебно – графически експертизи.

Очаква се Специализираният наказателен съд да насрочи дата за разпоредително заседание.