Гешев оспорва второто искане за освобождаването му

0
85
Иван Гешев

Според него то е направено от орган с изтекъл мандат

Главният прокурор Иван Гешев обяви второто предложение за предсрочното му освобождаване като недопустимо. Той направи това в становище до ВСС, а като аргумент посочи, че предложението е направено от орган с изтекъл мандат.

Той припомни, че Конституционният съд е бил сезиран с искане за тълкуване за текст от основния закон.

В становището си Гешев заявява, че са налице доказателства, че Йордан Стоев и Георги Кузманов са подписали искането под натиск от трети лица.

Главният прокурор иска отвод и на четиримата, искащи му оставката, по време на разискванията.

Той посочва, че употребеният от него израз „политически боклук“, който също е в основата на искането, е „събирателно съществително, без каквато и да е конкретика. Изразът е с абстрактно значение и по никакъв начин не е насочен към конкректни лица, ангажирани с политическа дейност, отбелязва Гешев.

Становището на Гешев е дълго 17 страници, той прилага искането до КС, както и редица медийни публикации по темата.