Конституционният съд отхвърли искането на Крум Зарков относно правомощията на прокуратурата по надзора за законност

0
357
Снимка: архив

Решението е взето единодушно от всички 10 съдии

Конституционния съд не видя проблем при надзора за законност на прокуратурата.  Решението е взето единодушно от всичките 10 съдии, като Соня Янкулова и Янаки Стоилов са подписали със становище. Самото решение още не е публикувано.

Ето какво гласи краткото съобщение от КС:

„Днес, 25 април 2023 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело №18/2022 г., с което отхвърли искането на Министерския съвет на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 145, ал. 1, т. 3 в частта относно думите „и действия“ и „и ревизии“ и т. 6 в частта относно думите „или друго закононарушение“ от Закона за съдебната власт“.

КС беше сезиран от служебното правителство през септември м.г., което поиска даване на задължително тълкуване на  „надзора за законност“, осъществяван от прокуратурата. През ноември съдът обаче не допусна за разглеждане цялото питане и отказа да тълкува конституцията с аргумента, че няма неясноти в разпоредбите на основния закон.

Съгласи се обаче да провери законността на два текста от Закона за съдебната власт, в които са разписани задълженията на прокурора.

В единия се казва, че „прокурорът възлага на съответните органи при данни за престъпления или за незаконосъобразни актове и действия да извършват проверки и ревизии в определен от него срок, като му представят заключения, а при поискване – и всички материали“. Тук трябваше да се изследват думите  „действие“ и „ревизии“.

И вторият текст, който трябваше да изследва КС е, че прокурорът „протестира и иска отмяна или изменение на незаконосъобразни актове“. Тук фокусът беше върху „незаконносъобразни актове“.

Коментар направиха и от прокуратурата:

Днес, Конституционния съд с решение отхвърли искането на Министерския съвет на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за съдебната власт относно правомощията на прокуратурата по надзора за законност.

В тази връзка защитаваната от представители на изпълнителната власт теза, че чрез упражняването на надзора за законност се надхвърлят конституционните правомощия на прокуратурата и в частност на главния прокурор, е несъстоятелна.

Прокуратурата на Република България ще продължи да изпълнява задълженията си в съответствие с Конституцията и законите на страната за защита на сигурността на българските граждани, и няма да позволи да бъде превърната в заложник за постигане на политически цели.