Човекът на Черепа в МВР загуби делото срещу КПКОНПИ, където се самоназначи за директор

0
1451
Фичерова е член на Изплнителия съвет на "Българско лято".

Като началник на кабинета на Бойко Рашков Елена Фичерова е била член на партия „Българско лято“, което поставя под въпрос всички административни актове на вътрешния министър

Стефан Ташев

Човекът на Васил Божков в МВР Елена Фичерова-Караиванова, назначена от Бойко Рашков за началник на кабинета му, е загубила окончателно делото срещу Комисията за противодействие на корупцията-КПКОНПИ, научи Breaking.bg.

Медията ми първа, още на 12 май 2021 година, разкри връзката на Фичерова-Караиванова с партията на Васил Божков-Черепа „Българско лято“. Дамата е сред учредителите на „Българско лято“ става ясно от публикуван официално учредителен протокол за създаване на партията от 3 януари 2021 година. Нещо повече, тя е избрана за член на Изпълнителния съвет на „Българско лято“ под номер 13.

От официална справка в ЦИК става ясно, че Елена Фичерова-Караиванова е регистрирана като кандидат депутат от партията носител на Божков Българско национално обединение-БНО в 23 МИР-София. Там водач беше Васил Божков, а дамата е в листата под номер 9.

На 2 март тя подава до ЦИК искане да бъде заличена като кандидат за народен представител, което комисията удовлетворява. На 12 май 2021 г. Президента Радев назначава служебно правителство. Вътрешен министър става неговият съветник Бойко Рашков, бивш комунистически следовател. При сдаването на властта в МВР същия ден Рашков води Елена Фичерова-Караиванова със себе си и я представя като началник на кабинета си. На 18 май 2021 година от КПКОНПИ съобщават официално, че началникът на кабинета на Рашков е била уволнена през март 2020 година от антикорупционната комисия заради конфликт на интереси.

Елена Фичерова

Елена Фичерова е участвала в процедурата по собственото си назначаване, съобщават от комисията. При разразилия се скандал дамата отказва да коментира, а Рашков лаконично казва, че ако има някакви нередности е готов да я отстрани.

Това става малко по-късно, на 2 юни 2021 година, когато Караиванова „подава оставка“ часове преди оповестяването на „българския списък по Закона Магнитски“, където сред санкционираните е и Васил Божков. Случайност!???

Тогава в обслужващите Рашков медии се пуска информацията, че дамата е спечелила на първа инстанция делото си за отстраняването й от КПКОНПИ. Реалностите обаче са други. Дамата губи на първа инстанция-Административен съд-София. Делото по нейната жалба се гледа от Върховния административен съд-ВАС на 7 февруари 2022 година от Шести състав с председател Николай Гунчев и членове Сибила Симеонова и Добромир Андреев, които излизат с решение по дело №9852-2021 на 28 февруари 2022 година.

Бойко Рашков разпуска преди 20-ина години на купон на Васил Божков. Снимка: фейсбук

Фичерова-Караиванова, посочена от Рашков като „блестящ юрист“ обжалва решението на председателя на КПКОНПИ, тогава Сотир Цацаров, за наличие на конфликт на интереси. Дамата обжалва Заповед № РД-10-4/26.03.2021 г. на председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ). Заради което тя е уволнена от антикорупционната комисия. През август 2021 година тя губи делото в Административен съд-София и обжалва във ВАС.

Върховен административен съд.

С оспорения административен акт е установен конфликт на интереси по отношение на касаторката за това, че като началник отдел „Човешки ресурси“, дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ в КПКОНПИ и в това си качество лице по § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ на 08.05.2018 г., в гр. София, е участвала в подготовката на процедурата за конкурентен подбор за длъжността „директор на дирекция „Координация, съгласуване и взаимодействие“ в КПКОНПИ, в резултат на което е била преназначена на по-висока длъжност, в свой частен интерес, в нарушение на чл. 58, изр. първо, предл. първо ЗПКОНПИ – забрана да участва в подготовката на акт в частен интерес, пишат в мотивите си съдиите от ВАС. С решението от 28 февруари т.г. те отхвърлят жалбата на човека на Черепа в МВР окончателно.

Васил Божков

От мотивите на съда става ясно още, че с обжалваната заповед на Цацаров Фичерова е глобена по Закона за КПКОНПИ с 1000 лева, минималното наказание и е отнета в полза на държавата сума в размер на 13 665,82 лева, представляваща общата стойност на нетното допълнително възнаграждение, получено от деянието, породило конфликт на интереси.

За какво става дума?

Според съобщението на КПКОНПИ от 18 май 2021 година:

На 20.03.2017 г. г-жа Елена Фичерова – Караиванова е назначена на длъжност „главен юрисконсулт“ в отдел „Правен“ на дирекция „Административноправно и информационно обслужване“ в Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, а два месеца по-късно е определена от председателя на КОНПИ (Пламен Георгиев) да изпълнява по вътрешно съвместителство длъжността началник-отдел „Човешки ресурси“, до назначаване на титуляр. На 23.08.2017 г. тя е назначена за началник на този отдел, след проведена конкурсна процедура. След вливането на КОНПИ в новосъздадената Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Елена Фичерова-Караиванова е преназначена на същата длъжност в КПКОНПИ.

Със заповед на председателя на Комисията от 08.05.2018 г. е разпоредено извършването на подбор между служители с ръководни длъжности, за заемане на длъжността „директор на дирекция „Координация, съгласуване и взаимодействие“ /КСВ/. Заповедта е съгласувана и от г-жа Фичерова-Караиванова лично, в качеството й на началник-отдел „Човешки ресурси“. В рамките на същия работен ден /08.05.2018 г./, са извършени следните действия:

г-жа Фичерова-Караиванова е представила справка с имената на трима служители, които отговорят на условията за заемане на длъжността. Един от тези трима служители е самата тя;

експертите в ръководения от нея отдел „Човешки ресурси“ са изготвили писмо-предложение от името на председателя на КПКОНПИ до тримата кандидати;

г-жа Фичерова-Караиванова е дала съгласие да бъде преназначена за директор на дирекцията и на същата е е предложено да заеме длъжността;

издадена е заповед от председателя Пламен Георгиев за назначаване и е връчена длъжностната характеристика;

повишен е и размерът на месечното й възнаграждение.

Още на следващия ден – 09.05.2018 г., г-жа Фичерова-Караиванова е подала заявление да бъде възстановена на длъжността като началник-отдел „Човешки ресурси“. Молбата й е удовлетворена, а заплатата й остава същата, като за по-високата длъжност „директор на КСВ“. На практика, еднодневното „пребиваване“ на Елена Фичерова–Караиванова на директорската длъжност е било извършено само с цел създаване на основание за увеличаване на трудовото й възнаграждение. През м. август 2019 и февруари 2020 г. индивидуалното месечно възнаграждение на Фичерова е увеличено. На 28.02.2020 г., след извършена проверка – анализ на управлението на човешките ресурси в Комисията, ръководителят на Главния инспекторат към МС информира с писмо председателя на КПКОНПИ, че съществуват данни за евентуален конфликт на интереси на Елена Фичерова-Караиванова.

В мотивите за отхвърляне на жалбата й върховните съдии пишат следното : В настоящия случай дори не са налице съмнения, а е установено по категоричен и безспорен начин, че касаторката е участвала в подготовката на акт в свой частен интерес, вследствие на което е получила възнаграждение в увеличен размер.

Но това не е всичко. След публикацията на Breaking.bg се прави проверка и се установява, че докато е заемала поста началник на кабинета на министъра на вътрешните работи Бойко Рашков Елена Фичерова-Караиванова е била член на ръководството на партията на Черепа „Българско лято“, като член Изпълнителния съвет, което е нарушение на Закона за МВР и поставя под съмнение всички административни актове на Рашков за периода 12 май-2 юни 2021 година, твърдят юристи.

Снимка: архив

Това, освен излизането на „Българския списък по Закона Магнитски“, е другият мотив за отстраняването й от МВР. Както Breaking.bg съобщи тогава „оставката й“ е написана и подадена от зам.-министъра на вътрешните работи Енчо Мирчев. Фичерова само се е подписала под документа. А на Мирчев е диктувана от хора извън МВР, които са неофициалните кукловоди на Бойко Рашков и цялата монтирана там клика.

Тя обжалва уволнението си от КПКОНПИ и е върната на работа в антикорупционната комисия от административния съд. Дамата иска да работи отново в Дирекция „Човешки ресурси“ на комисията. Според запознати дамата търсела достъп до досиетата на тайните агенти на КПКОНПИ и до служебните досиета на служителите, работили по запора на 278 милиона лева на Васил Божков.

Малко след връщането й в комисията тя е уволнена отново от Сотир Цацаров именно заради участието си в политическа партия, което е нарушение на закона.

Всички обслужващи Бойко Рашков, Румен Радев и „промяната“ медии акцентираха само върху факта, че Фичерова-Караиванова е бил кандидат за депутат от „Българско лято“, но се е отказала и е била заличена от ЦИК. Но пропускаха удобно фактът, че дамата е била член на Изпълнителното бюро на партията на Черепа дори и като началник на политическия кабинет на министъра на вътрешните работи.