Денков плаши с високи цени на бензина при отпадане на дерогацията

0
76
Николай Денков Кадър: Нова нюз

Искали да изчакат до март, за да няма рискове за рафинерията на „Лукойл“

Премиерът Николай Денков заяви, че всяко съкращаване на сроковете на дерогацията повишава риска от покачването на пазарната цена на горивата.  За да няма риск по думите му трябва да се спазват сроковете в доклада за дерогацията на НС.

Той изчете решенията след Съвета по сигурността:

„Първо, потвърждава изводите от доклада №С-31809 от 29 август т.г., изготвен от Министъра на икономиката и индустрията и министъра на енергетиката в координация с министъра на финансите и на транспорта и съобщенията и ръководителите на ДАНС, ДАР, Служба „Военно разузнаване“. Това е докладът въз основа на който бяха взети решения в НС по отношение на сроковете за премахване на дерогацията.

Второ, отчита съществен напредък по отношение на плана по т. 1. В този доклад имаше конкретни мерки, по които трябваше да работи правителството и по всички тях е работено и е постигнат напредъкът, който се очаква.

Трето, потвърждава, че оптималните срокове за минимизиране на рисковете са представени в цитирания по т. 1 доклад. Т.е., ако искаме да няма риск за рафинерията и за горивата в България, трябва да се спазват сроковете в този доклад.

Четвърто, в случай, че НС реши да разгледа и приеме законопроект №4935401114 от 10 ноември 2023 г., при наличната информация минималните срокове за поетапно премахване на дерогацията са: След 31 декември 2023 г. – не повече от вносен 50% руски нефт. След 31 януари 2024 г. не повече от вносен 25% руски нефт. От 1 март 2024 г. – изцяло неруски нефт. Всяко съкращаване на сроковете повишава рисковете от нарушаване на оперативната дейност на „Лукойл Нефтохим“ и повишава риска от покачване на пазарната цена на горивата“.

Денков увери, че решенията са взети на база на експертни мнения, няма политически момент с оглед на ротацията.