Адвокат Росен Димитров: Управляващите под прикритието на борбата с корупцията създават правна вакханалия и терор !

0
1180
Росен Димитров Снимка: Нова тв

Идеята на ПП антикорупционната комисията да обжалва пред съда отказите на прокурора да образува досъдебно производство е на БСП и е отхвърлена от ВКС през 2019 година

Интервю на Иван Михайлов

Промените в Закона за КПКОНПИ предвиждат, че горестоящите ръководители нямат право да дават указания на разследващите инспектори, както и не могат да се намесват по какъвто и да е начин в разследването им. Тоест те са всесилни! Дори НКВД и Гестапо не са имали такава власт. Това не е просто противоконституционно. Това правен тероризъм!

Инспекторите могат да носят оръжие, което да използват при нужда само подкрепя мнението ми, че законът, в този му вид, създава предпоставки за терор, обект на който може да бъде всеки неудобен..

Предоставя се възможност на председателя на антикорупционната комисия (Бойко Рашков) да подаде сигнал срещу Вас до себе си, който сигнал да се разследва от него , по правила писани от самия него. Това управляващите наричат “Борба с корупцията“.

Прокурорите ще отказват да образуват производства по доноси, нямащи връзка със здравия разум. Тези откази ще се обжалват пред съда. Това ще са хиляди дела месечно. Това ще доведе до пълно затлачване на съдебната система, каквато явно е целта на управляващите.

Адвокат Димитров, как бихте коментирали законопроекта за антикорупционен закон на „Продължаване промяната“?

– Здравейте, отдавна не съм имал честта да коментирам правна тема за Вас и Вашите читатели, което за мен е удоволствие и се радвам, че ще имам възможност да бъда чут от една голяма аудитория.

Действително депутати на ПП “Продължаваме промяната“ са внесли в Народното събрание проект на Закон за противодействието на корупцията с вх. № 47-254-01-63 от 09.06.2022 г. Заглавието на закона звучи прекрасно и съответстващо на обществената воля и нужда да бъде осъществено адекватно противодействие на корупцията. Така е с целите, прокламирани в чл. 2 от същия проект, а именно защита интересите на обществото, ефективно противодействие на корупцията, създаване на гаранции, че лицата, заемащи висши публични длъжности, ще изпълняват задълженията си честно и почтено.

Признавам, че бях заинтригуван от този законопроект, съдейки по заглавието му, но това чувство бързо се изпари, когато започнах да го чета и стигнах до чл. 2, т. 2, предложение последно от целите на закона, които споменах по-горе. Това е създаването на гаранции от закона, че лицата заемащи висши публични длъжности ще изпълняват задълженията си честно и почтено. Пак признавам, че след пет прочетени реда затворих компютъра, тъй като вече бях убеден, че това ще е поредният правен бълвоч, поредното чудо на юридическата мисъл, което трябва да бъде изучавано от АНТИправото.

– Защо мислите така и как само след пет прочетени реда стигнахте до този извод?

– Молбата Ви да коментирам законопроекта преодоля досадата и съпротивата ми да го чета. Вече трябваше да го направя. Видно от текста орган за противодействие на корупцията е Комисията за противодействие, която ще е петчленна – председател, заместник-председател и трима членове. Председателят трябвало да има високи професионални и нравствени качества, като за читателите Ви не е тайна, че за тази длъжност номинацията на вносителите на този законопроект е доц. Бойко Рашков. Известно е, че една от проявите му на наказателноправен професионализъм се изразява в многобройните му изявления по медиите, чието юридическо съдържание се свежда до това, че парите от АМ “Хемус“ били изтеглени от клошар в чували, който дори не можал да им се порадва, защото веднага след това умрял. Или още по-ясното и юридически аргументирано изказване, че парите от същата магистрала отишли в Банкя!

Да не забравяме и другата му блестяща професионална проява и то само преди около два месеца, когато в разрез с всички правила на правото арестува Бойко Борисов и други лица от опозицията, а съдът буквално в мотивите си му се подигра и отмени незаконната заповед за арест.

Та според вносителите на този закон именно доц. Бойко Рашков въплътява висок професионализъм и притежава безупречна правна мисъл, за да оглави антикорупционния орган.

Важно е също да се отбележи, че според чл. 7, ал. 6 на законопроекта председателят на комисията, разбирайте Бойко Рашков, ще бъде първостепенен разпоредител с бюджетни средства.

– Това означава ли, че един човек ще разполага с неограничен финансов ресурс?

– Дали ще разполага аз не мога да кажа, но промените предвиждат, че той ще бъде първостепенен разпоредител. Какво точно означава това, ще си отговори всеки. Но не това е най-интересното. За председател на комисията е предложено лице от същите хора, които са предложили и самия закон. Това поставя въпроса дали пък именно председателят не е написал антикорупционния закон за комисия, която сам ще управлява и с чиито средства ще е първостепенен разпоредител? Как мислите?

– Адвокат Димитров, тук вече ме разсмяхте. Значи според Вас Бойко Рашков сам си създава закон, сам се определя като първостепенен разпоредител с бюджетни средства?

– Затова Ви казах, че след петия прочетен ред не исках да чета това правно творение, което по-скоро е Закон за стимулиране, развитие и утвърждаване на корупцията в България. На още по-голямо основание за това може да се съди от факта, че антикорупционната комисия ще бъде оглавена от лице, което е разследвано от същата комисия, и то по две преписки. Какво повече да кажем?

– Вярно ли е, че промените в закона целят създаване на паралелна „прокуратура“, която да бъде под политически/правителствен контрол и да служи за репресия над неудобните на властта?

– Не мисля, че се създава паралелна прокуратура. Определено обаче се създава репресивен орган, пред който НКВД и Гестапо бледнеят. За да не бъда голословен ще анализирам няколко текста от проектозакона. Например в чл. 14 от коментирания проект предвижда, че администрацията на комисията се състои от разследващи инспектори и оперативни служители, които според ал. 5 извършват разследване по реда на наказателнопроцесуалния закон.

Чл. 16, ал. 8 обаче надхвърли дори моите представи за юридически нарцисизъм, безочливост и своеволие. Там се предвижда, че горестоящите ръководители нямат право да дават указания на инспекторите, както и не могат да се намесват по какъвто и да е начин в разследването им. Тоест те са всесилни! Дори НКВД и Гестапо не са имали такава власт. Това не е просто противоконституционно. Това правен тероризъм!

Това, че инспекторите според чл. 17 могат да носят оръжие, което да използват при нужда само подкрепя мнението ми, че законът, в този му вид, създава предпоставки за терор, обект на който може да бъде всеки неудобен.

Интерес за читателите Ви ще е и как според законопроекта ще се осъществява оперативно-издирвателната дейност на антикорупционната комисия, ръководена от Бойко Рашков. Според чл. 48 това ще става чрез вземане на обяснения от граждани, белязване на обекти и предмети, извършване на наблюдение, проникване и изследване на помещения, автомобили, лично издирване, контролирана доставка и други. Какво Ви говори това?

– Адвокат Димитров, аз също четох законопроекта, но не бях обърнал внимание на всичко това. Поне на мен ми звучи доста страшно.

– Създаването на антикорупционна комисия с такива права няма как да не звучи страшно на всеки човек в елементарна способност да чете с разбиране текстове и да прави анализ на личности. Второто, разбира се, е малко по-трудно. Тук отново поставям въпроса къде са дежурните правозащитници? Къде са Висшият адвокатски съвет, който зорко следи за правата на гражданите, които ревностно брани от изказвания на главния прокурор? Защо те мълчат отново?

Но да се върнем към законопроекта. Според него комисията действа по сигнал на лица, чиято самоличност проверяващото лице е ДЛЪЖНО да не разкрива. Така е записано в чл. 69.

-Чакайте адвокат Димитров, това означава ли, че комисията ще действа по доноси?

– Това Вие го казвате. Не знам дали ще е така, но законът предоставя такава възможност. Нещо повече предоставя възможност на председателя на антикорупционната комисия (Бойко Рашков) да подаде сигнал срещу Вас до себе си, който сигнал той да разследва по правила писани от него самия, наричайки това “Борба с корупцията“. Забавно, нали?

– Вярно ли е, че законопроектът предвижда право на комисията да обжалва пред съда отказите на прокурора да образува досъдебно производство?

– Вярно е. Това е установено в чл. 12, т. 8 и е стара идея на партията-майка БСП, от която произхожда бъдещият председател на комисията, издигнат от идеологическите им врагове “Продължаваме промяната“. По темата има становище на Върховния касационен съд от 2019 г., представено в Комисията по правни въпроси в Народното събрание от тогавашния заместник-председател и сегашен председател на ВКС Галина Захарова. Върховният съд е изразил същата си позиция и в становище до Конституционния съд по Конституционно дело № 15 от 2019 г.

В тези становища начело с Галина Захарова, подкрепяна от ПП, върховните съдии правят на пух и прах предложението на БСП, сегашен коалиционен партньор на ПП и по-специално на Корнелия Нинова и за промяна на закона и въвеждането на възможност отказите на прокуратурата да образува досъдебно производство да се обжалват пред съда.

Според върховните съдии възможността отказът на прокурора да образува досъдебно производство да се обжалва пред съд би довело до подмяна на органа компетентен да образува досъдебно производство. Това ще доведе до изземване на функциите на прокуратурата по ръководство и надзор за законност във фазата на досъдебното производство и би било нарушение на Конституцията.

Сега сигурно се питате защо след като има ясна позиция, че това е противоконституционно защо ПП отново предлага същата възможност за инспекторите от комисията?

Явно Бойко Рашков с високите си професионални качества не знае за тези становища или пък ги знае, но поради високите си нравствени качества умишлено ги пренебрегва.

– До какво би довело, ако поправката стане факт и разследващите инспектори могат да обжалват отказите на прокурора да образува досъдебно производство пред съд?

– Ще стане така, че ще се подават хиляди анонимни сигнали до комисията, включително Бойко Рашков ще подава сигнали до себе си от рода на парите от “Хемус“ са в Банкя. Ще започнат сталински чистки – оперативни разследвания, проникване в домове, контролирани доставки, по отношение на неудобни, за които споменахме.

Прокурорите ще отказват да образуват досъдебни производства по такива доноси, нямащи връзка със здравия разум. Тези откази ще се обжалват пред съда. Това ще са хиляди дела, вероятно месечно. Това пък ще доведе до пълно затлачване на съдебната система, каквато явно е целта на сегашните управляващи.

Напомням, че те и без това тези хора скоро ще блокират съдилищата, тъй като закриха специализираното правосъдие и създадоха хаос в преразпределението и продължаването на хиляди дела. По темата може да се пише още много, но за да не ставаме досадни на читателя ще завършва с това, че управляващите под прикритието на борбата с корупцията създадоха правна вакханалия и терор!