Няма нито един документ, който да доказва, че строителството на „Хемус“ е незаконно

0
419
Няма нито един документ, който да доказва, че строителсвото на "Хемус" е незаконно.

Същото важи и за язовирите

Младен Шишков, депутат от ГЕРБ-СДС, фейсбук

Младен Шишков Снимка: фейсбук

Време е окончателно да развенчаем илюзията по още една значима за обществото тема. Тема, която до голяма степен промени обществените нагласи през последните две години, тема заради която хаосът в държавата се задълбочи, политическата криза достигна до пикови измерения, а всичко това пряко рефлектира върху битуването на народа.

Темата за уж незаконните строежи на ГЕРБ. Тема, която се експлоатира по всяко време, на всяко място без оглед на политическа, професионална етика и човешки морал. Тази тема дори фигурираше в плана на промяната с работно заглавие “Закон за довършване на открадната магистрала”. Е, този гениален закон най-сетне видя бял свят. Вчера беше разгледан на заседание на регионалната комисия.

Разбира се, няма как да пресъздам цялото заседание, което продължи повече от 3 часа, и в никакъв случай не мога да го опиша и с малко думи. В този смисъл, настоящата публикация ще бъде една от онези дългите, които никой не чете, но въпреки че никой не ги чете, много хора коментират. Но който се интересува от истината, ще отдели няколко минути и ще се запознае с фактите и обстоятелствата. Между 10 и 12 отнема прочитането на текста. Ще бъде полезно и за журналистите, които редовно канят глави говорещи за незаконно строителство.

И така …

Три са стълбовете, върху които се крепи мантрата за незаконните строежи на ГЕРБ. Мантрата за уж незаконното строителство за милиарди! Което твърдение, ако не беше комично, щеше да бъде трагично. И това го осъзнава всеки здраво мислещ човек, независимо от партийната си ориентация.

  1. Първият стълб – магистрала Хемус. Всеки представител на братството на почтените, който се добра до министерския стол през последните две години, си лягаше и си ставаше с твърдението, че цялата магистрала се строи незаконно. С течение на времето, осъзнавайки какви нелепици е натворил, постепенно променяше позицията си, като обясняваше, че не е точно така, а отделни участъци са се строяли незаконно.

Но това не е всичко. По време на последната си нарочна пресконференция, последният служебен министър, мой съфамилник, обясни, че незаконното строителство по Хемус, се изчерпва с няколко водостока и 9000 метра отнемане на хумус – изкопи и насипи. Сиреч, подравняване и отводняване на терена, и подготовката му за бъдещите строителни дейности. И то не по цялото трасе, а по два от лотовете, за които впрочем имаше одобрени проекти, но нямаше издадено разрешение за строеж. И то не по цялата дължина на лотовете, а по едни 9 километра – според думите на министъра! След което е дошла промяната и е замразила обекта. И именно това разчистване на площадката, е нарочено от министъра като незаконно строителство. Но само в неговата глава. И в главите на неговите съмишленици и подчинени. Защото документи, констатиращи незаконно строителство, издадени от компетентни органи – НЯМА! Влезли в сила актове, минали през съдебна санкция – НЯМА! Има само медийни бръщолевения.

Но дори и да е вярно, дори наистина някой да е подготвял площадка, което не е категорично сигурно, това не представлява особен проблем. И това не са мои думи, а думи на един друг министър. И като казах министър и бръщолевения, си припомних какво каза Гроздан Караджов, чийто патос по темата не падаше по-долу от този на Шишков. На първото заседание на комисията в 47 Народно събрание, министър Караджов, бавно и напоително ни обясняваше как е с вързани ръце и как незаконното строителство на Хемус е един от “най-тежките за развързване проблеми”, за който трябвало да има специален закон. Тогава лично аз го попитах дали незаконното строителство, за което говори, е констатирано по надлежния ред, дали е минало през всички процедури, които изисква закона. Тогава министърът ми отговори утвърдително – имало такива документи.

Веднага след това заседание, по реда на правилника, изисках от министъра да ми предостави всички документи относно изграждането на магистрала Хемус, в това число и твърдените от него констатации за незаконно строителство.

Месец по-късно, получих 3156 страници документация, съдържаща договори за проектиране и изграждане, фискални документи, приемо-предавателни протоколи за извършена работа, протоколи за одобрение на технически проекти, разрешения за строеж.

И тук внимание!

Не ми бяха предоставени никакви влезли в сила актове за незаконно строителство! Никакви констативни протоколи!

НИТО ЕДИН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯВАЩ НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО!

А както казах – изрично съм изискал всички тези документи!

И тук става интересно! Понеже архивите на събранието са живи, предоставям извадка от стенограма от последно заседание на комисията, на което беше изслушан министъра, в 47-то Народно събрание. Тук министърът вече беше доста омекнал, нямаше го драматичния патос, нямаше го този нападателен тон. Както се казва – беше обърнал палачинката. А ето и точната извадка:

“Отделно от това сте абсолютно прав, че има и регистрирано, мисля, четвърти участък, поправете ме, ако греша, незаконно строителство, незаконно строителство, което не е в голям обем, но все пак има такова. Мисля, че бяха водостоци и такива малки съоръжения, отделно е имало изкопни работи и насипни работи, които, меко казано, не са чак толкова сериозния проблем.”

И какво се оказа в крайна сметка?

От “всичко е незаконно” до “НЕ Е ЧАК ТОЛКОВА СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ!” От “Разпни го” до “Осанна”. Какъв катарзис!?!

И така законът за довършване на открадната магистрала потъна някъде там във вътрешната кореспонденция на Промяната. Темата беше затворена от последното редовно правителство.

Докато не се появи последното служебно правителство и съфамилникът ми министър, който отново отвори темата, с поредната ударна доза патос.

Разбира се, тъй като съм достатъчно упорит, а и държа фактите да бъдат изяснени до край, отправих искане и към министър Шишков, с което изисках по съответния ред да ми бъдат предостави документи, констатиращи незаконното строителство. Същото, както към Караджов. Искането е входирано на 11.11.2022 г. Срокът за предоставянето на тези документи изтече отдавна, но все още не съм получил нито един документи, нито един ред, констатиращ незаконно строителство. Каква е причината да се укриват тези документи, ако въобще ги има – така и не разбрах.

Впрочем, вчера по време на комисията, министърът за пореден път повтори, че цитирам:

“4 и 5 лот – беше безспорно установено незаконно строителство!

Появили са се и други обекти, които са незаконни.”

И за пореден път не показа нито един документ в подкрепа на твърденията си.

Въпреки всичко, ако все пак твърденията на министъра са верни, и той просто отказва да ми предостави документите, то тук могат да се направят две смущаващи заключения.

А. Ако има констатирано незаконно строителство от служебния кабинет, то то се е случило по времето на управлението на Промяната. Защото министърът на Промяната не предостави документи констатиращи незаконно строителство, в неговия мандат!

Б. Ако министър Шишков е разбрал, че има незаконно строителство, но не го е констатирал по съответния ред, чрез подчинените си органи, то той директно и грубо е нарушил закона, като не е изпълнил разпоредбите на ЗУТ. С което министърът признава, че е закононарушител!

  1. Вторият стълб, върху който се крепи говоренето за незаконно строителство са текущите ремонти и поддръжка на републиканската пътна мрежа. Твърдението е, че текущият ремонт всъщност е основен ремонт и това го прави незаконен, защото за текущият ремонт не се изисква издаването на разрешение за строеж, а за основният се изисква. И за да бъде тази теория скрепена с някакви документи, промяната предприема един “гениален” ход. Промяната възлага едно политическо поръчение, както обикновено, доста несръчно изпълнено. С цел да се търси под вола теле, и да бъде изчегъртан ГЕРБ, по партийна линия беше сформира една комисия от “експерти”, служители на две министерства. Поръчката към тези експерти е да намерят “врата” в законодателството, през която да прокарат текущите ремонти и да ги обявят за незаконни. С родилни мъки, въпросната комисия изготви специален доклад, чрез който трябваше да убеди обществото, че ремонтите на пътищата са се извършвали незаконно. Не знам дали осъзнавате абсурдността на цялото това мероприятие. Възлага се на група хора, които нямат абсолютно никакво право да тълкуват закона да измислят начин да кажат на черното бяло, тълкувайки по свой начин закона! Тук е мястото да отбележим обаче, че не всички от тази група за политически поръчки разписаха въпросния доклад. Все пак сред тях се оказа, че има и достойни хора, за които авторитета е по-важен от партийните поръчения. И по този “гениален” начин, с особена възторженост, промяната обявява текущите ремонти за незаконни. Тотален абсурд, граничещ с комедия. А още по-големият абсурд е, че през 2022 година, /по времето на управлението на братството на почтените/ ДНСК, подчинена на МРРБ /забележете/ излезе със становище, че текущите ремонти не са незаконни. Пълно противоречие с констатациите на нарочената “експертна комисия”! Същото становище са предоставили и експертите от УАСГ, които са също на мнение, че текущите ремонти не са незаконни! Разбира се, веднага след становището на ДНСК, директорът и беше уволнен. Как така ще издава становище против партийната повеля, и партийното поръчение!
  2. Трета теория. Язовирите. В продължение на предизборната кампания на една партия, която източи един язовир, за да се снима пред него, министър Шишков яхна и тази вълна. Всички язовири се изпълнявали незаконно. Нямали разрешение за строеж. Казват почтените.

Тук е мястото да припомня разпоредбите на ЗУТ, които казват че:

При бедствени и аварийни ситуации разрешения за строеж по изключение могат да се издават по частични работни проекти. Строителните книжа могат да се комплектуват и по време на изпълнението на неотложните аварийни и възстановителни работи или след изпълнението им и се предават на органа, компетентен да издаде разрешението за строеж.

!!!

Подобно на твърденията, че цялата магистрала Хемус се строи незаконно, министърът се опитва да внушава, че и всички язовири се строят незаконно. Да де, ама не. Законът е категоричен – когато се касае за аварийно възстановителни ремонти, каквито са ремонтите на язовирите, разрешението за строеж може да бъде издадено и по време на строителството. Нещо повече. От страницата на Монтажи ЕАД, може да се получи детайлна информация относно ремонтите на всички язовири, включително и снимков материал. Синтезирано, информацията изглежда по следния начин:

“ДКК ЕАД е възложило на Монтажи ЕАД, обследването проектирането и изпълнението на ремонтно-възстановителни дейности по язовирните стени и съоръженията към тях, на 267 язовира. Одобрени са проекти за 223 бр. язовири. Открити са строителните площадки на 132 бр. язовира. На 10 от горепосочените обекти, ремонтно-възстановителните работи са приключени и са приети от „ДКК“ ЕАД. Още 58 язовира са с приключили ремонтни дейности, като в момента се окомплектова цялата строителна документация. На 37 бр. язовири от горе посочените са започнали ремонтно-възстановителни работи, а на 27 бр. се извършва мобилизация за тяхното започване в най-кратък срок. В процес на проектиране са 43 бр. язовири.”

От всичко това става ясно, че нито всички язовири се ремонтират незаконно, нито това, че някои от тях нямат строителни книжа по време на строителството, представлява проблем и прави ремонтите незаконни!

С това и трите стълба, върху които се изграждаха теориите за незаконното строителство, потънаха някъде в льосовите почви върху, които бяха избрани да се монтират.

Така че, кой как си тълкува закона си е негов проблем. Та било то и министър. Но не е редно да занимава всички нас с въжделенията си. Повече от абсурдно е да налага химерите си в публичното пространство, особено когато те не са преминали през съдебна санкция.

За да стане окончателно ясно. Без санкция на съда, така както предвижда българското законодателство, никой, никъде, няма право да твърди, че дадено строителство е незаконно! Докато няма влязъл в сила акт, никой няма право да твърди подобни неща. А такива актове, както стана ясно няма. Министърът вчера сподели, че сега започвал да ги пише. А какво чака досега?

Впрочем, ние от ГЕРБ категорично подкрепяме идеята, твърденията за незаконно строителство да бъдат констатирани по надлежния ред. Само по този начин, веднъж завинаги ще стане ясно на обществото има или няма незаконно строителство, в какви обеми е, по кой обект, в кой участък, кой го е възложил, кой го е изпълнил! И ако има виновни, то те да понесат съответната си отговорност. Повтарям – ако има виновни! А такива могат да бъдат установени само, чрез съответните документи!

Всичко останало е политическа пушилка!

Благодаря за вниманието и за отделеното време!

П. С. Както казах, тъй като няма как да пресъздам целия дебат в комисията, в който дебат министърът премина през всички емоционални състояния, и който дебат беше безкрайно интересен, прилагам линк към заседанието. Ако имате няколко свободни часа и темата ви е интересна – горещо препоръчвам!

https://www.parliament.bg/…/parliamentaryc…/3126/steno/7020…