„Булгаргаз“ ще резервира 500 млн. куб. м. втечнен природен газ годишно от терминала до Александруполис

0
26
правителството
Министерският съвет

Количествата се запазват за 10 г.

„Булгаргаз“ ЕАД ще резервира от терминала до град гръцкия град Александруполис около 500 млн. куб. м. втечнен природен газ на година, съобщи пресслужбата на кабинета. Това е решило правителството днес.

С акта се удължава и периодът, за който се резервират количествата, на десет години.

Предвижда се крайният срок за подаване на оферти в обвързващата фаза на процедурата по пазарен тест за резервиране на капацитет в терминала да приключи до 10 март 2020 година. Българската страна чрез „Булгартрансгаз“ ЕАД ще участва като акционер в проектната компания „Газтрейд“ С.А., която осигурява развитието на проекта за изграждане на новия LNG терминал до Александруполис.

Участието на България в проекта е в изпълнение на политиката за диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ с цел гарантиране на енергийната сигурност и постигане на конкурентни цени за българските потребители, се посочва в прессъобщението.