Гешев за писмото на Кьовеши: Не виждам проблем, процедурата за избор на български прокурори не е приключила

0
421
Иван Гешев

Прокурорската колегия изпрати допълнителна информация на европейския главен прокурор

Прокурорската колегия взе решение да изпрати допълнителна информация на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши относно излъчените от България европейски делегирани прокурори.

Причината е писмо, изпратено от европейската институция, в което се посочва, че е необходима допълнителна информация за седем от предложените десет делегирани прокурори.

„Не виждам проблем. Ние сме в хода на една неприключила процедура“, каза главният прокурор Иван Гешев по темата. По време на днешното заседание членовете на колегията обясниха, че избраните от тях кандидати за делегирани прокурори се избират от Европейската прокуратура.

И отбелязаха, че искането на допълнителна информация е част от процедурата по избор. Ако и тя не е достатъчна за взимане на решение за назначаване, работна група на европейската прокуратура ще има право да изиска още информация и да изслуша съответните кандидати. След това всички данни се предоставят на европейския главен прокурор.

„Нищо скрито-покрито няма в цялата тази процедура“, коментира Евгени Иванов, член на колегията. По думите на Калина Чапкънова, проведената процедура за избор е „напълно обективна и безпристрастна“.

Информацията, която колегията ще изпрати съдържа данни за нормативната рамка на съдебната система в България и статута на магистрата, както и още информация за работата на всеки един от кандидатите за европейски делегиран прокурор.

В отговора до Кьовеши, който е няколко десетки страници, Прокурорската колегия е поставила и въпроса дали съществуват някакви други нормативни изисквания, извън регламента за избор на европейски делегирани прокурори и водената кореспонденция по темата, които да не са известни на колегията.

Освен допълнителна информация в отговора си до Лаура Кьовеши, Прокурорската колегия ще включи и становище на трима следователи, предложени за европейски делегирани прокурори.

В него те посочват, че е дискриминационно предварителното мнение как следователите не могат да бъдат делегирани прокурори или че трудно биха изпълнявали задълженията си. Те също така са поискали за тях да не бъде предоставяна допълнителна информация, с което колегията се е съобразила частично.