България е близо 2.6 пъти по-зависима финансово-икономически в момента от Русия, сравнено с година по-рано

0
120
Данните на НСИ са красноречиви.

Вносът на страната ни от Русия е нараснал със 138.4%

Лъчезар Борисов, фейсбук

Лъчезар Борисов

Външна търговия на България с Руската федерация

Зависи ли България икономически и финансово от трети страни?

Вчера, 14.09.2022 г., НСИ публикува данните за външната търговия на България с трети страни за периода януари – юли 2022 г. Данните включват износ, внос и търговско салдо. Днес ще представя данните, а анализът и изводите оставям във Ваши ръце. Какво ни каза НСИ?

  • Износът на България за Руската федерация за периода е януари-юли 2022 г. е 485.7 млн. лв., като за същия период на предходната година е бил 471.7 млн. лв. , т.е. е налице запазване на обема, въпреки инфлацията при цени на производител. Това означава, че българският износ в реални обеми се свил.
  • Вносът на България от Руската федерация по данните на НСИ е достигнал 7.09 млрд. лв. за периода януари-юли 2022 г. при 2.97 млрд. лв. за същия период на предходната година. Това означава, че вносът на България от Русия е нараснал със 138.4%.
  • Търговското салдо на България с Руската федерация в момента е отрицателно и е в размер на 6.6 млрд. лв. при отрицателно салдо от 2.5 млрд. лв. за същия период на предходната година. Ръстът на отрицателното салдо сочи, че България е близо 2.6 пъти по-зависима финансово-икономически в момента от Русия, сравнено с година по-рано.

Цялостното влошаване на търговския баланс на страната се оказва, че се движи основно от негативния търговски дефицит с една страна. Въпросите оставям да бъдат зададени от Вас?