Главният прокурор Иван Гешев ще участва в европейската конференция на прокурорите в Палермо

0
80
Иван Гешев Снимка: Труд

Поканата е от главния прокурор към Касационния съд на Италия

Главният прокурор Иван Гешев ще вземе участие в Европейската конференция на прокурорите в град Палермо, Италия, на 5-6 май 2022 година. Събитието е организирано в рамките на председателството на Италия на Комитета на министрите на Съвета на Европа. Домакини на конференцията са Министерството на правосъдието, Министерството на външните работи и главният прокурор към Касационния съд на Италия Джовани Салви, съобщават от преслужбата на прокуратурата.

Конференцията е своеобразен форум на високо равнище, предоставящ възможността за активен диалог между прокурорите на държавите, членки на Европейския съюз, с цел преодоляване предизвикателствата по линия противодействието на престъпността, създаване на стабилни междуинституционални отношения и обсъждане на лостове за оптимизиране сътрудничеството между страните по линия на наказателноправни въпроси.

В събитието ще участват генералният секретар на Съвета на Европа, председателят на Венецианската комисия, главният прокурор към Федералния съд на Германия и главният прокурор към Касационния съд на Франция, главните прокурори на Австрия, Лихтенщайн, Ирландия, Полша, Унгария, Словакия, Белгия, Босна и Херцеговина, Дания, Румъния, Чехия, Естония, Азербайджан, директорът на прокурорската служба на Англия и Уелс, заместник-главният прокурор на САЩ, почетни представители на италианската магистратура и професионалната юридическа общност.

Първата сесия предвижда дискусия относно независимостта на прокурорите, тяхната автономност и различните модели за отчетност на магистратите. Основен акцент в обсъжданията ще бъде ангажираността на прокурорите в отстояване принципите на правовата държава и гарантиране защитата правата на гражданите.

По покана на организаторите онлайн в Европейската конференция на прокурорите ще вземат участие и членовете на Консултативния съвет на европейските прокурори.