Обява на таблото на Промяната: „Сертификат за почтеност ще получават с предимство бащите, лелите, тъщите, съпругите…“

0
519
Снимка: фейсбук

Наличието му е условие за заемане на висока държавна позиция

Красимир Вълчев Снимка: фейсбук

Красимир Вълчев, фейсбук

„Обява на таблото на Промяната:

Продължава процедурата за сертифициране за почтеност. Сертифицирането става лично от ръководителите на Братството на почтените, които по съвместяване в момента са и държавни ръководители.

С предимство за получаване на сертификат са бащите, лелите, тъщите, съпругите, спонсорите, особено близките (в емоционално и сексуално отношение), съдружниците, съветниците, личните адвокати, приятелите.

Наличието на сертификата е условие за заемане на висока държавна позиция, получаването на лиценз за федерация, посреднически бизнес в енергетиката и всички други дейности, свързани с разпореждане с публични ресурси.

Сертификатът ви дава право да нарушавате Конституцията и законите, без да чувствате вина и да носите отговорност за това, като единственото условие е да претендирате и да повтаряте, че се борите срещу корупцията, кражбите, ГЕРБ или Путин.“