Съдружник на Георги Гергов подавал фалшиви финансови отчети на фирма, но прокуратурата в Пловдив отказва да го разследва

0
78
Снимка: архив

При полицейската проверка Ваньо Попов признава, че е извършил престъпление, но явното пловдивските прокурори смятат друго

Съдружникът на Георги Гергов във фирма „Еко Пълдин“ АД-Пловдив Ваньо Попов е приемал еднолично годишни финансови отчети на фирма „Биолайф-И“ООД за 2021 и 2022 година, без да свиква общо събрание на дружеството. А отчетите са заявени за обявяване в Търговския регистър, без да са приети от общо събрание на фирмата.

Попов обаче декларирал пред всички органи, че отчетите са приети.

За опита на фирма „Еко Пълдин“ АД да прибере над 1,1 милион лева от държавната фирма ВиК-Пловдив и за „случайното“ превеждане на 100 000 лева от дружеството към сметката на „Биолайф-И“ООД на Попов поради „счетоводна грешка“ Breaking.bg писа.

Оказва се, че около „Биолайф-И“ стават и други странни неща.

На 28 ноември миналата година с решение на общото събрание на съдружниците в „Биолайф-И“ Ваньо Попов е изключен като съдружник заради нанесени вреди на фирмата и е сменен като управител. Решението за изключването му има незабавно действие между съдружниците. Изключването му има действие от момента вземането на решението и поражда действия в отношенията между съдружниците и дружеството от този момент, без значение дали е вписано в Търговския регистър.

Това не пречи на изключения от фирмата Попов да подава годишни финансови отчети на „Биолайф-И“ за 2021 и 2022 година. Последният е подаден на 30 септември тази година по електронен път в Агенцията по вписванията.

Бившите съдружници на Попов подават жалби в столичното Пето РПУ, отдел „Икономическа полиция“ за подаване на документи с невярно съдържание и е декларирал невярни обстоятелства пред държавен орган-Търговският регистър.

Те декларират пред полицията, че годишните отчети за 2021 и 2022 година на „Биолайф-И“ не са приемани от общото събрание на съдружниците и такова общо събрание никога не се е състояло. Нито през 2022, нито през 2023 година.

Когато Попов подава отчетите.

При проведеното предварително разследване на полицаите от Пето РПУ-София Попов е извикан на разпит. Пред разследващите той признава, че не е провеждал общи събрания на фирмата по законно установения ред.

Поради тази причина разследващите от Пето РПУ-София изпращат преписката в Районна прокуратура-София. Прокурорите преценяват, че има данни за извършено престъпление и изпращат съответно преписката на колегите си от Районна прокуратура-Пловдив.

Съдбата и обаче остава печална. По незнайно какви причини или пък по обясними причини Районна прокуратура-Пловдив прекратява преписката независимо от самопризнанията на Ваньо Попов, че е извършил престъпления.

Може би преписката е прекратена скоропостижно заради факта, че Попов е съдружник на Георги Гергов. Знае ли човек.

Адвокатите на потърпевшите подават жалба в РП-Пловдив с настояване прокуратурата да изиска заявленията и приложените към тях документи от Агенцията по вписванията за приемането на годишните финансови отчети за последните две години на „Биолайф-И“ ООД и изпратените от Ваньо Попов покани за свикване на общо събрание на дружеството за 2022 година. Към момента, вече четири месеца, Районна прокуратура-Пловдив мълчи гордо.

Според събраните данни от полицията става дума за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни пред съдебна инстанция, в случая Агенцията по вписванията.

Е, има ли престъпление в случая или няма?