Водата в Ямбол и Видин поскъпва с 48 и 34%

0
38
Снимка: Pixabay

Според омбусмана Диана Ковачева цените на ВиК услугита са на прага на социалната поносимост

Водата в Ямбол поскъпва с 48%, от 2,657 лв. на кубик на 3,84 лв. Това стана ясно на открито заседание на КЕВР за бизнес плана на ВиК–Ямбол за 5-годишния регулаторен период и за цената на услугите му. Основанието е поскъпването на тока и на материали, увеличение на заплатите, както и 15 млн. лв. инвестиции в четиригодишния регулаторен период.

ВиК операторът ще намалява на загубите на вода от 23,11 куб. м на километър на ден до от 8,86 куб. м. До 2026 г. дружеството прогнозира да намали с 59,3% токът, който ползва за доставяне на вода, спрямо данните за 2020 г.

Предвидените инвестиции са много по-големи от заложените по договора с Асоциация по ВиК – Ямбол – 1,934 млн. лв. Като бенефициент по ОП „Околна среда 2014-2020“ ВиК операторът ще извърши мащабни дейности, свързани с реконструкция, рехабилитация, подмяна и доизграждане на водопроводна и канализационна мрежа и съоръжения в общините Ямбол и Елхово.

И във Видин ВиК услугите ще поскъпнат с много – с 34%, от 2,783 лв. за кубик на 3,683 лв. Причините са същите – поскъпване на ток, материали, увеличение на заплатите, както и 4,535 млн. лева инвестиции.

ВиК операторът планира да намали загубите на вода от 4,54 куб. м на километър на ден 3,60 кубика. Дружеството прогнозира през 2026 г. да намали със 17,4% изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода спрямо 2020 г

За периода 2022 – 2026 г. дружеството прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия в услугата пречистване на отпадъчни води с 3,7%.„

Според омбусмана Диана Ковачева цените на ВиК услугита са на прага на социалната поносимост.