ВСС откри нова процедура по избор на шестима делегирани европрокурори

0
24
Снимка: архив

Кандидатите имат месец, за да подадат документи

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедура за подбор на шест европейски делегирани прокурори от България, съобщиха от пресцентъра на ВСС.

До нея се стигна, след като от 10-те предложени магистрати за европейски прокурори само 4-ма бяха одобрени.

Миналата седмица у нас на работно посещение беше и европейският главен прокурор Лаура Кьовеши, която напомни, че липсата на прокурори пречи на ефективността на поверената ѝ институция.

Кандидатите ще имат 30 дни от публикуване на обявлението за новата процедура, за да подадат заявление, към което трябва да приложат автобиография и мотивационно писмо на български и английски език, актуална кадрова справка, бележка за стажа и копие от документи за владеене на английски език.

Процедурата ще се проведе на три етапа: допускане по документи на кандидатите, изслушване на допуснатите кандидати и обявяване на кандидатите. С допълнително решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, ще се обявят датата, мястото и началния час на изслушване.

Допустимостта на кандидатите се извършва от комисия, която извършва проверка на постъпилите заявления и допуска до следващия етап на процедурата кандидатите, представили всички изискуеми документи и отговарящи на изискванията, като чрез жребий за състав на Комисията са избрани: Светлана Бошнакова, Георги Кузманов и Стефан Петров, който е и председател.