Сатанизъм UNLIMITED: Самоунищожението на бялата раса

Предизвикателствата са пред цялата общност - католици и православни

0
574
раса
Второто издание на книгата.
Николай Димитров - ГЕРБ/СДС Николай Димитров - ГЕРБ/СДС

В последните няколко десетилетие върви неговото духовно и материално унищожение

Моят колега Иван Спиридонов издаде второ, редактирано издание н а книгата си  „Сатанизъм UNLIMITED“. Предлагам откъс от нея. 

Белият човек е във война за собственото си оцеляване. В последните няколко десетилетие върви неговото духовно и материално унищожение. Огромен процент от хората не виждат това унищожение, защото са попаднали под властта на медиите. Част от образованите и интелигентните, които разбират сериозността на ситуацията, вярват, че упадъкът е свързан с глобализацията, мултикултурализма, всевластието на транснационалните корпорации, самозабравилите се банкери, световната неолиберална система, Вашингтонския консенсус, доминацията на САЩ или различни теории на конспирацията.

Моята гледна точка е по-друга. Според мен коренът, генезисът, съвремието и бъдещето на всичко се корени в нежеланието на англосаксонския елит, който аз наричам БРИТАНОВАРВАРСКИ, да приеме, че е невъзможно да се спре времето и че историята няма край. Този елит вярва, че може да „излъже” дори и Бог и да продължи да властва над света. Англосаксонските нотабили не искат да се съобразяват със закономерностите в развитието на цивилизациите, една от които е, че всяка империя или доминация има определен срок, през който е глобален фактор.

Така се случи с Персия, Елинистическия свят, Рим, Източната римска империя, Испанската империя. Всички те доминираха над света по няколко века. Необританските водачи, обаче, искат да променят тази „традиция”, да сложат край на историята и да властват вечно. Тяхната алчност и егоизъм се оказаха нечовешки. За тази цел те отхвърлиха Бог и всичко духовно и се продадоха (алегорично или не съвсем), на сатана и неговите демони. В замяна на дадената им „нечиста сила“ приеха да са слуги в мрачния дяволски дворец, наречен Пандемониум. Приемайки да служат на лукавия, тези лидери поведоха белите хора към погибел, към поредна Армагедонска битка. 

Моето разбиране за бяла раса обхваща християнските народи, или поне тези, които днес се водят християнски, чиято все още преобладаваща част има светла кожа и сини, зелени, сиви, кафяви или пъстри очи. Предизвикателствата са пред цялата общност – католици и православни, германци и руснаци, всякакви видове протестанти, гърци и шведи, дори за атеисти и богоборци, дарвинисти, дървари, антифа, либерали, социалисти и анархисти. Процесите на разрушение засягат всички.

Основна част от текста е Британоварваризмът, неговата философия, същност, емблематични личности, история и причините, поради които той се е превърнал в проводник на попълзновенията на лукавия. После обяснявам що е сатана и що е сатанизъм, както и защо аз вярвам, че англосаксонския елит се е поклонил на рогатия. Описвам как този елит промени света до неузнаваемост, как всичко, смятано за НОРМАЛНО хилядолетия наред, днес е заменено от НЕНОРМАЛНОСТ – унищожени са пол, раса, семейство, нации, държави, култура, изкуство. Всичко това е съчетано с духовно унищожение – забрава и забрана на вечния морален кодекс– Божиите заповеди – и замяната му с превърнатите в догма смъртни грехове, както и с буквално унищожение на белите хора – демографска катастрофа, подпомагана от „диаболизми” като „джендърна идентичност”, феминизъм, хедонизъм, егоизъм и подобни.

После описвам сатанистките блянове за устройство на света –ТРАНСХУМАНИЗЪМ, АНАРХОКАПИТАЛИЗЪМ, НОВ ФЕОДАЛИЗЪМ, новите свръххора, нови графове и барони и нови роби и крепостни, за да стигна до възродената и осъвременена теория на Томас Малтус – Неомалтусианство и плануваното ФИЗИЧЕСКО доунищожение на всички „ненужни“ хора чрез превръщането им в карти памет, както мечтае кандидатът за президент на САЩ – трансхуманиста Золтан Ищван.

В текста използвам много специфични мои понятия – пандемониум, британоварваризъм, естествен ред, семейство, мъж, жена, фатална неизбежност, вяра, свобода, сизифи, хюбрис, трансхуманизъм, сингуларност, инцитат и т.н.

Колкото до „сатана“ и „сатанизъм“ – използвам ги, защото и аз не мога да си отговоря на въпроса: „Може ли човек – жив човек, живи хора с кръв във вените, Homo Sapiens, да са способни на толкова мерзост, мизантропия и, как да се изразя, … отвратителност?“. Възможно ли е човек – смъртен, тленен – човек от плът и кръв, да мрази толкова много ближните си, ако не е обладан от някаква наистина зла сила.

Когато нямат никакви морални и етични норми глобалните лидери ни водят към едно апокалиптично бъдеще – трансхуманизъм, милиардери феодали с подобрени гени, живеещи (почти) вечно; поробена маса от изчезващо бяло население, унищожено психически от медии и социални мрежи, и физически от отрови и расово смесване. Безбрежни времеви хоризонти пред новите „владетели“ на нашия свят. Нима това не звучи като истински край на историята…..

Последната част от книгата предава моите визии за случилото и случващото се и какъв е начинът да му се противопоставим. Тази част е и своеобразен „мост“ към втория том, наречен „Оптимизъм UNLIMITED“.