Гешев и вътрешният министър на Турция: Справянето с миграционния натиск е ангажимент и на двете държави

0
17
Снимка: ПРБ

Двамата откроиха добрите професионални контакти между правоохранителните и правоприлагащите институции на България и Турция

Справянето с миграционния натиск е общ ангажимент на двете държави и е от ключово значение за справяне с нелегалната миграция и трафика на хора. Около тази позиция се обединиха по време на срещата си в Анкара главният прокурор Иван Гешев и вътрешният министър на Република Турция Сюлейман Сойлу.
Справянето с миграционния натиск е общ ангажимент на двете държави и е от ключово значение за справяне с нелегалната миграция и трафика на хора.

Около тази позиция се обединиха по време на срещата си в Анкара главният прокурор Иван Гешев и вътрешният министър на Република Турция Сюлейман Сойлу.

Двамата откроиха добрите професионални контакти между правоохранителните и правоприлагащите институции на България и Турция, които благоприятстват развитието на двустранните отношения.

Обсъдени бяха и бъдещите съвместни действия по противодействие на нелегалната миграция и трафика на хора през общата граница на двете страни. „Трябва да насочим своите усилия към по-решителни и навременни действия в решаването на тези проблеми, както и активно да се противодейства на наркоразпространението и финансовите престъпления, в това число – прането на пари и виртуалните престъпления”, каза Сойлу. Той изрази своята признателност за активността на Иван Гешев за продължаване на двустранния диалог.

Главният прокурор подчерта, че охраната на външните европейски граници изисква още по-тясно сътрудничество със стратегическите партньори на Европейския съюз, каквато безспорно е Турция, както и целенасочени действия по разкриване на организаторите на каналите за нелегална миграция.

Иван Гешев подчерта, че българската прокуратура е насочила своите усилия в предотвратяване на тези престъпления. Българският главен прокурор обърна внимание на притеснителната тенденция за увеличаване на миграционния натиск над страната, което е довело и до няколко фатални инцидента със загинали български полицаи. Гешев още веднъж подчерта ангажимента на българската прокуратура за проактивни съвместни действия с участието на българските служби за сигурност в борбата с нелегалната миграция.

В срещата на главния прокурор Иван Гешев с турския вътрешен министър участваха още началникът на отдела за противодействие на тероризма и генерален командир на жандермерията, началникът на турската национална полиция и ръководителят на отдела по миграция.

В рамките на посещението в Анкара главният прокурор се срещна и със Зекерия Биркан, заместник-министър на правосъдието на Република Турция. „Между България и Турция има дългосрочно сътрудничество, включително в правосъдието”, каза Биркан. Той подчерта, че един от приоритетите на неговата институция е поддържането на тесни и ползотворни контакти с българската прокуратура по линия на наказателното преследване на лица, извършили престъпления с трансграничен характер, както и борбата с тероризма.

От своя страна Иван Гешев отбеляза, че между институциите на България и Турция има изградени приятелски отношения, дължащи се на взаимното доверие и професионализма. Подчертано бе, че постигнатите успехи до момента са добра основа за надграждане на това сътрудничество, което е в интерес на противодействието на престъпността.

По-рано в рамките на посещението в Република Турция, българският главен прокурор Иван Гешев разговаря с председателя на Върховния съд Мехмет Акарджа и с републиканския главен прокурор Бекир Шахин.