Министърът на спорта назначи нов шеф на тотото

0
69

Възнагражденията на новото ръководство щели бъдат редуцирани

Възнагражденията на новото ръководство ще бъдат редуцирани, министърът изиска да се намери решение за по-справедливо възнаграждение на редовите служители в БСТ, съобщават от министерството.

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев извърши промени в Управителния съвет на държавното предприятие „Българския спортен тотализатор“ (БСТ). Освободени са трима членове на УС, включително изпълнителният директор на БСТ и председателят на борда. На тяхно място са назначени нови членове. За изпълнителен директор на предприятието е определен Георги Тарлеков с условието да заема длъжността до провеждането на конкурс. Другите двама нови членове са Рада Гьонова и Петър Пейчев.

Назначеният за изпълнителен директор на БСТ Георги Тарлеков е финансист с дългогодишен опит в администрацията, мениджмънта и управлението на финанси и проекти, пишат от министерството.