Правителството смени целия състав на Комисията за защита на потребителите, Мария Филипова е новият председател

0
365
Мария Филипова Снимка: КФН

Като мотиви от МС посочват ред слабости и нарушения в работата на комисията

Служебното правителство смени ръководството на Комисията за защита на потребителите (КЗП) на 22 май. Досегашният председател Стоил Алипиев и двамата членове на комисията Ангел Джалев и Константин Арабаджиев са освободени.

Председател става Мария Филипова. Вчера Народното събрание прие оставката ѝ от зам.-председателския пост в Комисията по финансов надзор, която бе подадена предходния ден. Тя ръководеше управление „Надзор на инвестиционната дейност“ в КФН

За работата на старото ръководство на КЗП в Инспектората на Министерството на икономиката и индустрията са постъпили общо 132 сигнала, насочени срещу дейността му. При извършените проверки от страна на Инспектората на МИИ е било установено, че в голямата си част описаните твърдения в сигналите отговарят на действителността, съобщиха от пресцентъра на правителството.

Установените от инспектората нарушения най-често се отнасят до неспазване на законоустановени срокове, посочени в Закона за защита на потребителите, неизвършване на проверка по всички проблеми и въпроси, повдигнати от потребителите в подадените от тях жалби, системно неработеща електронна система/електронен портал за подаване на жалби. Установени са още нарушения, допуснати при осигуряване на кадровата обезпеченост на КЗП, в това число назначаване на служители и прекратяване на служебни и трудови правоотношения в нарушение на трудовото законодателство, отчитат от Министерски съвет.

Твърди се, че е имало неправомерно сключени граждански договори, които представляват „скрити трудови договори“.

Новото ръководство на Комисията за защита на потребителите е в състав: Мария Асенова Филипова – председател; Александър Ленков Колячев – член; Цветислава Захариева Лакова – член.

Мария Филипова е магистър от Университета за национално и световно стопанство, специалност “Право“, с множество следдипломни квалификации и специализации в областта на банковото дело и финансите. Тя е с над 10-годишен опит в правната сфера. Работила е в Министерство на правосъдието, както и в дирекция „Правна“ на Министерство на финансите, в Агенция по вписванията, Агенция за приватизация и следправатизационен контрол и др. Беше заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, както и председател на Държавна комисия по хазарта.

Цветислава Лакова е юрист с дългогодишен опит в областта на търговското право, право на индустриалната собственост, защита на авторски и сродни права и граждански процес.

Александър Колячев е икономист с повече от 10-годишен опит в пазарните проучвания, пазарното поведение на субектите, сливания и придобивания, секторни анализи и антитръстови случаи както в конкурентни, така и в регулирани икономически сектори, гласи визитката му, разпространена от кабинета.