СОС към правителството: Недопустимо е отстъпването от основни постулати към РС Македония

0
45

Всякаква подкрепа за начало на преговори за членство на РС Македония, без да бъдат изпълнени всички условия, би била пагубна за българските национални интереси, се казва в декларацията

Столичният общински съвет прие декларация, в която призовава Народното събрание и Министерския съвет да се придържат строго към изпълнението на Рамковата позиция от 9 октомври 2019 година, решенията на парламента и на Консултативния съвет по национална сигурност към президента относно разширяването на Европейския съюз и присъединяването на Северна Македония.

Като недопустимо е определено отстъпването от основните постулати, залегнали в Договора за добросъседство, подписан на 2 август 2017 година.

Ето и пълния текст на декларацията:

Ние, общинските съветници в Столична община, призоваваме Народното събрание и Министерския съвет на Република България да се придържат стриктно към изпълнението на Рамковата позиция от 9 октомври 2019 година относно разширяването на Европейския съюз и процеса на стабилизиране и асоцииране на Република Северна Македония, декларацията на 44-ото Народно събрание от 10 октомври 2019 година, както и решенията на Консултативния съвет по национална сигурност при президента от 10 януари 2022 година.

За нас, като представители на българското общество в местната власт, е напълно недопустимо отстъплението от основните постулати, залегнали в Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, подписан на 2 август 2017 година между Република България и Република Северна Македония.

След десетилетията на насаждана омраза, репресии и гонения над хората с българско самосъзнание; след целенасочената фалшификация на общата ни история, предвид продължаващата антибългарска пропаганда в официалните държавни институции, в образователната система и по медиите в РС Македония, днес България е призвана да заяви и отстоява ясно своята позиция.

Водени от вярата, че Европейският съюз се основава на ценностите и принципите на зачитане на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека и добросъседството, ние не можем да затворим очи пред явното им неспазване от страна на Република Северна Македония, особено спрямо хората с българско национално самосъзнание. Въпреки подписването през 2017 година на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество в страната не само че не са прекратени различните форми на дискриминация и на „говор на омраза“ по отношение на България и на местните граждани с българско самосъзнание, но се констатира и тяхната осезателна интензификация.

Властите в Скопие целенасочено блокират всякакъв напредък на работата на Съвместната мултидисциплинарна (историческа) комисия, отказвайки и бламирайки съдържанието и смисъла на термина „обща история“. Целенасочено се осуетяват всякакви общи чествания на общи исторически събития и общи герои, като те продължават да бъдат представяни от официалните институции като ексклузивно македонски, небългарски, а често и антибългарски.

Ето защо ние, общинските съветници от Столичния общински съвет, считаме, че всякаква подкрепа за начало на преговори за членство на РС Македония, без да бъде предварително констатирано изпълнението на всички точки, етапи и условия, залегнали в Рамковата позиция на България, би била пагубна за българските национални интереси.

Незачитането и фалшифицирането на българската идентичност и език на голяма част от населението на географския регион Македония в миналото е крайно неприемливо както за целокупния български народ, така и за гражданите на София, сред които повече от една трета имат семейни корени на българи от Македония.

Незачитането днес на гражданските права от страна на властите в Скопие на повече от 120 хиляди граждани на РС Македония, получили българско гражданство, доказвайки и потвърждавайки българския си произход, е противно както на принципите на добросъседството, така и на основните европейски ценности. Човешките права на македонските българи трябва да бъдат спазвани както в миналото, така и днес.

Те трябва да бъдат гарантирани и в бъдеще, включително чрез вписването им като държавотворен народ в Конституцията на РС Македония, което да бъде направено преди започване на преговори за членство в Европейския съюз. Никакъв компромис не може и не бива да бъде правен нито с българската история, нито с правата на македонските българи днес.

Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър-председател, уважаеми министри, моментът днес е исторически. Като представители на българския народ, избрани на редовни избори, Ви призоваваме да защитите българския национален интерес в Република Северна Македония, което ще бъде и стратегически принос за стабилността и просперитета на региона и бъдещето на Европейския съюз.

Апелираме към Вас за стриктно изпълнение на всички точки, условия и етапи залегнали в Рамковата позиция, декларацията на Народното събрание, решенията на Консултативния съвет по национална сигурност при президента и духа, и буквата на Договора за приятелство, сътрудничество и добросъседство.

Ние, общинските съветници в Столична община, изразяваме тази позиция като глас на голяма част от българското общество, заявяват още от Столичния общински съвет, завършва декларацията.