Инспекторите проверяват какви предпазни средства се предлагат в столичната търговска мрежа

0
18
Снимка: архив

Ще гледат дали продуктите имат маркировка, инструкция, посочено ли е името на производителя и др.

Инспектори на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и Комисията за защита на потребителите (КЗП) започнаха съвместни проверки в търговската мрежа в столицата.

Проверките са в изпълнение на постановление на Софийската градска прокуратура и обхващат нискобюджетни търговски обекти, познати повече като „Магазин за един лев“, малки квартални железарии и др.

Инспекторите проверяват за предлагани на пазара продукти, за които има данни, че не изпълняват законовиje изисквания.

От ДАМТН посочват, че във фокуса на проверката са личните предпазни средства като маски, очила за индивидуална защита, ръкавици и други стоки, които попадат в обхвата на европейския регламент за личните предпазни средства (ЛПС).

Ще се следи за:

· нанесена маркировка за съответствие СЕ;

· задължителните пиктограми и маркировки според изискванията за конкретния вид ЛПС, които трябва да са трайно нанесени в съответствие с приложимите за тях хармонизирани стандарти;

· инструкция за употреба на български език от производителя, в която да е описан ясно рисът, от който продуктът защитава ползвателя;

· нанесени наименование и адрес на производител и вносител;

· декларация за съответствие, която да е достъпна за потребителя. Това означава тя да придружава продуктът или в инструкцията за употреба да е обявен линк, на който потребителят може да я намери в електронен вид.

При установени нарушения ще бъдат предприети съответстващите по закон административнонаказателни действия, отбелязват от агенцията.