Полицаи и прокурори влязоха в Изпълнителната агенция по горите

0
15
Снимка: iStock/Getty Images

Изземват документи за заменките

Във връзка с възложена от главния прокурор на Иван Гешев проверка на замени на поземлени имоти в горски територии висши прокурори и полицаи изискват документи (доклади, становища, заповеди и др.) от директора на Изпълнителна агенция по горите и от управителя на търговско дружество в София.

Изисканите документи са свързани с изпълнение на решение на Европейската комисия от 5 септември 2014 г. относно схема за помощ SA26212(2011/C) и NoSA.26217(2011/С), приведена в действие от Република България при замени на поземлени имоти в горски територии.

Изисква се цялата документация по изпълнението на обществената поръчка с предмет избор на правоспособен независим оценител, който да извърши оценка на поземлените имоти в горските територии в съответствие с европейските изисквания, както и документи, свързани с възстановяването на предоставена на бенефициентите помощ.