Стоян Александров на съд за незаконно имущество за 10,3 млн. лв.

0
394
Стоян Александров

Антикорупционната комисия внася иск срещу бившия финансов министър, разследван за лихварство

Антикорупционната комисия /КПКОНПИ/ внася иск в Софийския градски съд за отнемане на незаконно имущество на банкера Стоян Александров на обща стойност 10 376 874.55 лв.

С решение на комисията от 18 декември 2019 г. е образувано производство срещу бившия финансов министър в кабинета „Беров“. Поводът е, че Александров е привлечен като обвиняем за извършване на банкови сделки (кредитиране) без съответно разрешение, като от това са причинени значителни вреди, получени са значителни неправомерни доходи и са извършени данъчни престъпления.

З времето от 19.11.2002 г. до 12.02.2015 г. в София, Бургас, Варна, Плевен, Царево, Видин и Пловдив, Александров като физическо лице без необходимите разрешителни за това е предоставял кредити и заеми срещу годишна лихва в размер на 14% до 18%, в българска и чуждестранна валута, на общо 61 физически и юридически лица.

Общият размер за кредитите и заемите е 541 000 лв., 1 693 160 щатски долара и 3 738 600 евро. Отделно от това, в периода 27.09.2002 – 11.03.2009 г., и като управител на еднолични дружества с ограничена отговорност, Стоян Александров е извършвал банкова дейност, без да има необходимия за целта лиценз по смисъла на Закона за банките и Закона за кредитните институции, както и без да е вписан в регистъра на БНБ. Предоставените кредити са общо 13, в размер на 906 400 лв. и 9 955 579, 88 евро.

Комисията претендира отнемане на следните имоти: 5 офиса в Плевен, 2 склада в Плевен, апартамент в Сандански, игрална зала с коктейл-бар в София, два магазина в София, масивна двуетажна сграда в София, масивна сграда от етаж и половина в София, жилище в София, ведно с гараж, складово и таванско помещение към него.

Претендира се и отнемане на лек автомобил „Ауди А8“, както и на дружествени дялове и парични средства сметки в различни банки. Върху имуществото, предмет на исковата молба, са наложени възбрани и запори.