315 хил. души са засегнати от воден режим в страната

0
18
оставка
Николай Нанков

Без изграждане на нови язовири и рехабилитация на язовирни стени България в дългосрочен план е изправена пред сериозна криза, заяви в парламента зам.-министър Нанков

Към момента нарушено водоснабдяване има в 17 области на страната, 40 общини, 12 града, 160 села. Общият брой на засегнатото население понастоящем от водния режим е 315 хиляди души, съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков в Народното събрание.

Сред засегнатите от водния режим той посочи Ловеч, Тетевен, Плевен, Перник, Добрич, Котел и Омуртаг.

Пред нас стоят две предизвикателства. Първото е в максимална степен да усвояваме европейските фондове и да намираме по-социално щадящи механизми ефективно да разходваме публичен ресурс в рехабилитация на ВиК мрежата, която в повечето случай е изграждана преди 50-60 години, посочи Нанков. Без изграждане на нови язовири и рехабилитация на съществуващите язовирни стени България, за съжаление, в дългосрочен план е изправена пред сериозна криза, свързана с нормалното осигуряване на питейно водоснабдяване за голяма част от населението, добави той.

В сряда от левицата поискаха изслушване на двама министри заради водната криза в области в страната.

От своя страна министърът на околната среда и водите Нено Димов увери, че е максимално ограничено ползването на водите от язовир „Студена“ за други цели.

Той информира, че за периода 2018-2019 г. ВЕЦ „Студена“ не е работила на енергиен режим. Ежемесечно в графика за използване на водите от язовирите, язовир „Студена“ е единственият, за който се поставя условие за осигуряване на минимален допустим оток в реката след язовира, и то само след осигуряване на вода за питейно-битово водоснабдяване, отбеляза министър Димов.

Той посочи, че заявката на ВиК Перник за ноември е удовлетворена с количества, одобрени в годишния график за много суха по влажност година. Екоминистърът каза, че през август 2019 г. между МОСВ и ВиК Перник е бил подписан договор за изграждане на водна инфраструктура.

Проектът се финансира по оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. С него ще бъдат увеличени събираният и третираният товар за замърсяването на отпадъчните води, ще се намалят загубите на водата във водоснабдителната мрежа и ще бъде подобрено водоснабдяването на гражданите. Той информира, че по предварителни проучвания с реализацията на проекта за Перник и Радомир загубата на вода ще намалее с 2,8 млн. куб. м. По думите на Димов ще се осигури непрекъснато водоподаване и ще се рехабилитират около 24 километра водоснабдителна мрежа, ще бъде изградена и нова 3 км инфраструктура. Реализираните дейности ще подобрят екологичното състояние на река Струма. Стойността на инвестицията е 105 млн. лв.

През 2019 г. в заявките на ВиК-Перник за промишлено водоснабдяване за „Стомана Индъстри“ и топлофикация „Перник“ от язовир „Студена“ са за количества, отговарящи за средна по влажност година, но след проверки на Басейнова дирекция е установено, че дружествата са ползвали по-малки количества, отговарящи на суха година, обясни министър Димов.

По думите му с изменения на месечния график е преустановено подаването на вода за промишлено водоснабдяване, за което двете дружества са уведомени да използват алтернативни източници от река Струма, за които имат комплексни разрешителни от 2010 г.