„Булгаргаз“ предлага по-ниска с 11% цена на газа за юли

0
37
Снимка: Булгаргаз

На 1 юли в КЕВР ще бъде депозирано окончателно предложение за цената

“Булгаргаз” ЕАД внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) заявление за утвърждаване на цена на природния газ за юли 2023 г. в размер на 58,01 лв/MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Предложението на дружеството е с 11.87% по-ниско от утвърдената регулирана цена за настоящия месец.

На 1 юли в КЕВР ще бъде депозирано окончателно предложение за цената на природния газ за юли при отчитане на котировките на ценообразуващите компоненти към 30 юни 2023 г.

59,34 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) е прогнозната цена на природния газ за август 2023 г., изчислена съобразно котировките на газов хъб TTF към 12 юни 2023 г.

Финалното предложение за цената на природния газ за август ще бъде депозирано в КЕВР на 1 август.