Младен Шишков: Корнелия Нинова за пореден път излъга от парламентарната трибуна

0
366
Снимка: фейсбук

За година и половина са ремонтирани или е започнал ремонтът на стотици язовири от ГЕРБ

Младен Шишков Снимка: фейсбук

Младен Шишков, фейсбук

Днес, Корнелия Нинова за пореден път излъга от парламентарната трибуна.

За пореден път повтори мантрата за “откраднатите” 500 млн. лева за язовирите и един построен язовир. Но колкото и да следва принципа на Гьобелс, не може да скрие фактите. Фактите, които са официално публикувани на страниците на съответните институции. А те са:

1. Тези прословути 500 млн. не са преведени авансово в частни фирми, а са предоставени на „Монтажи“ ЕАД, което е 100% държавно дружество. То се разпорежда с тях само срещу извършена дейност и доставени материали. Единичните цени на дейностите и материалите са публикувани на страницата им. Също така са публикувани и фактурите – всеки може да се запознае с тях. Толкова по мантрата за “потъналите и откраднати” милиони. Нито са потънали, нито са откраднати. Срещу всяка похарчена стотинка стои съответният документ. А парите са си в държавата.

2. По отношение на мантрата за “един ремонтиран язовир”. Видно от снимките, качени на сайта на „Монтажи“, и информацията към тях, ремонтирани са десетки язовири. Ето и част от информацията в резюме:

– Към 17.05.2021 г. ДКК ЕАД е възложило на „Монтажи“ ЕАД, обследването проектирането и изпълнението на ремонтно-възстановителни дейности по язовирните стени и съоръженията към тях, на 267 язовира.
– Към 31.05.2021 г. са одобрени проекти за 196 бр. язовири.
– Открити са строителните площадки на 127 бр. язовира.
– На 10 от горепосочените обекти ремонтно-възстановителните работи са приключени и са приети от ДКК ЕАД.
– Още 25 язовира са с приключили ремонтни дейности, като в момента се окомплектова цялата строителна документация.
– На 71 бр. язовири от горе посочените са започнали ремонтно-възстановителни работи, а на 20 бр. се извършва мобилизация за тяхното започване в най-кратък срок.
– За язовирите, за които не е открита строителна площадка, но има одобрен технически проект от Експертния съвет, съгласно Закона за водите и Закона за опазване на околната среда, тече процедура по съгласуване на проектите с РИОСВ и басейновите дирекции, на чиято територия се намира съответният язовир.

И всичко това е към дата 31.05.2021 г.! Когато за последно е обновено инфото на сайта. Какво се е случило след това – никой не знае!

А целият този обем работа се е изпълнил за малко повече от година. А не за три години, както твърди Нинова. Защото тя умело пропуска времето, през което изменяхме законите, и за административна подготовка.

А за година управление на промяната се случи НИЩО. Едно голямо НИЩО. Вместо да бъдат приключени всички ремонти в рамките на този бюджет и да бъде отделен нов – братството на почтените не направи нищо. Язовирите продължават да бъдат опасни, водата продължава да се излива в земята /цитат на Нинова/.
И на въпроса кога ще започнат ремонтите на одобрените вече язовири, отговорът беше – “Друг път”.

Равносметката – за година и половина десетки, стотици ремонтирани язовири от ГЕРБ. По всички законови правила и процедури.

За една година – нищо от промяната! Едно “законно” нищо!