Лъчезар Борисов: Спадът в потока на преките чуждестранни инвестиции е 61.3%

0
177
Снимка: фейсбук

Негативните икономически тенденции продължават

Лъчезар Борисов

Лъчезар Борисов, фейсбук

Негативните икономически тенденции продължават.

❗️От публикуваните данни от БНБ за платежния баланс през месец септември се вижда срив в нетния поток на преките чуждестранни инвестиции в страната.
❗️За периода януари-септември потокът на преки инвестиции е в размер на 852.6 млн. евро, като намалява с 1350.2 млн. евро спрямо този за януари – септември 2020 г. Тогава потокът от инвестициите е в размер на 2202.9 млн. евро. Сривът в потока на преките чуждестранни инвестиции е в размер на 61.3%.
❗️Подобно е и положението през третото тримесечие на 2021 г. когато потокът на инвестициите е в размер 392.8 млн. евро. при поток от 1442.7 млн. евро през третото тримесечие на 2020 г. Реализираният спад е в размер на 72.7%.
❗️Освен спада на потока на преките чуждестранни инвестиции, които са от значение за състоянието на платежния баланс на страната през третото тримесечие, се наблюдава и спад на инвестициите в структурата на БВП, което пряко оказва влияние върху ниския растеж на страната ни и факта, че България се нареди на последно място в ЕС по икономически растеж.
❗️През третото тримесечие на 2021 г. инвестициите (бруто образуването на основен капитал) намаляват с 3.0% спрямо същото тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни.
Изводите оставям на Вас!