В парламентарната комисия приеха на второ четене удължаването на бюджета

0
11
Снимка: архив

Предстои решението да бъде гласувано и в пленарната зала

Комисията по бюджет и финанси прие на второ четене удължаването на сега действащия закон за държавния бюджет. Предстои решението да бъде гласувано и в пленарната зала.

На заседанието си депутатите приеха Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. Преди това обаче те проведоха обсъждане на различните предложения на парламентарните групи, които бяха постъпили между първо и второ четене.

Няколко от предложенията бяха от страна на МФ и бяха припознати от парламентарната група на ПП-ДБ.

В отговор на въпрос Георги Клисурски, заместник-министър на финансите обясни, че в бюджета са заложили минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител, да е в размер на 780 лв. По думите му това се прави, за да има съответствие и яснота. Освен това са записали и еднократната помощ за ученици, записани във втори, трети и четвърти клас за деца за учебната 2023/2024 г. да е в размер на 300 лв.

Предложението на МФ за това считано от 1 юли 2023 г. да се определят минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст в размер на 523,04 лв. и максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал.2 от Закона за гарантиране вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя в размер на 1950 лв. също беше припознато от Венко Сабрутев и Георги Ганев. Впоследствие то също беше прието в комисия.

В преходните и заключителните разпоредби на закона беше прието пенсионерите с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, на които е определена чужда помощ, получават към определената им пенсия добавка в размер 75 на сто от социалната пенсия за старост.

От МФ препоръчаха при приемането на Закона за Бюджет 2024 г. в Народното събрание или в Министерството на финансите да се обмисли за механизъм за дългосрочно капиталово бюджетиране на общините, но и държавата.