Агенцията по храните не може да обжалва по казуса „Евролаб 2011“ заради невнесена навреме такса

0
45
Върховен административен съд.

Поради това се приема, че жалбата на БАБХ не може да се разгледа и решението на АССГ по делото е правилно, като следва да бъде оставено в сила, пишат от ВАС

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не е внесла в срок дължимата държавна такса за касационно обжалване по решение на Административния съд в София (ААСГ), което засяга наетите от дружеството „Евролаб 2011“ ЕООД помещения на ГКПП „Капитан Андреево“, съобщиха от Върховния административен съд (ВАС), който е трябвало да гледа жалбата на агенцията, пише сайтът на БНР.

Делото пред първоинстанционния съд – АССГ, е образувано по жалба на „Евролаб 2011“ против четири точки от заповед на изпълнителния директор на БАБХ, с които се оттегля като нищожна заповед от 31 декември 2021 г. на директора на агенцията и се прекратява сключеният въз основа на тази заповед договор за наем с фирмата.

„Като е наредил превод следобед на последния ден и е ползвал система за банково разплащане, която да позволява нареденият превод да бъде внесен на следващия ден, частният жалбоподател (БАБХ) сам се е поставил в ситуация, в която дължимата сума да е внесена от банката на следващия ден“, се казва в определението на ВАС.

Поради това се приема, че жалбата на БАБХ не може да се разгледа и решението на АССГ по делото е правилно, като следва да бъде оставено в сила. Според него точки ІІ, ІІІ, ІV и VІ от заповед № РД 11-1477 от 01.07.2022г. на изпълнителния директор на БАБХ са нищожни, а агенцията трябва да заплати на „Евролаб 2011“ ЕООД сумата в размер на 1250 лева разноски по делото.

След като стана ясно решението на Върховния административен съд, от БАБХ изпратиха до медиите позиция, в която се казва, че: „Определението на съда не променя създадената организация на ГКПП „Капитан Андреево“.

„БАБХ продължава да извършва всички дейности, част от официалния контрол – товаро-разтоварване, фитосанитарен и ветеринарен контрол, анализ на пробите, взети по официален контрол.

Съобразявайки се с определението на съда БАБХ, ще предприеме последващи законови действия в защита на държавния интерес при вноса на храни през граничния пункт“, пишат от Агенцията по храните.