Експерти към Радев и Янев: Колко души още трябва да загинат на пътя, за да предприемете действия?

0
264
Стефан Янев и Румен Радев

Институциите, отговорни за безопасността на движението по пътищата, са абдикирали от своите задължения, твърдят от Института за пътна безопасност

Институтът за пътна безопасност излезе с остро становище срещу служебното правителство на Румен Радев и назначеният от него премиер Стефан Янев. В него се припомня, че още на 24.06 са ги уведомили за лавинообразното увеличение на жертвите от катастрофи и бездействието на служебния кабинет на Румен Радев. Писмо е получила и Виолета Комитова в качеството й на регионален министър, като до този момент отговор няма. В това време от датата на писмото до 18.08. вследствие на катастрофи са загинали 53 души повече в сравнение с миналата година.

Ето и пълното становище на Института за пътна безопасност:

СТАНОВИЩЕ НА

ИНСТИТУТА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

ОТНОСНО: КОЛКО ДУШИ ОЩЕ ТРЯБВА ДА ЗАГИНАТ,

ЗА ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ ДЕЙСТВИЯ?

Колко души още трябва да загинат, за за да предприемете действия?

На 24.06.2021 г. Ви уведомихме с писмо с вх. № 33-00-16 за лавинообразното увеличение на жертвите от ПТП и непредприемането на коригиращи действия от назначеното от вас служебно правителство. На 27.07.2021 г. в Института за пътна безопасност е получено писмо от главния секретар на МС с вх. № 01.02-26, с което ни уведомява, че на министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Комитова е поставен срок до 30.07.2021 да отговори на поставените проблеми от Института за пътна безопасност. До този момент няма такъв получен отговор, а в същото време до 18.08.2021 г. загиналите от ПТП са с 53-ма души повече, отколкото за същия период на 2020 г.

Повече от три месеца назначеното от вас правителство демонстрира незаинтересованост и неспособност да се противопостави на нарастващия пътнотранспортен травматизъм. Доказателство за тези изводи са не само липсата на отговор на поставените въпроси, а и липсата на заседания от началото на 2021 г. на Държавната обществено-консултативна комисия по безопасност на движението по пътищата. През периода 2019-2020 година са проведени шест заседания на комисията.

За пореден път ви уведомяваме, че институциите, отговорни за безопасността на движението по пътищата, са абдикирали от своите задължения. Също така ви уведомяваме, че са изпратени единадесет доклада до г-жа Комитова за констатирани несъответствия при извършени или извършващи се строителни дейности по пътната инфраструктура, но реакция от нейна страна няма.

Липсата на инициативност и неглижиране на тези сериозни проблеми от служебното правителство са предпоставка да повторим кризисната ситуация през 2018 година, когато край град Своге загинаха 20 души. И тогава българското правителство беше предупреждавано за дефицити по пътната инфраструктура, и тогава то също неглижираше тези сигнали.

Експертите на Института за пътна безопасност изразяват своята силна загриженост и настояват да предприемете незабавни действия за нормализиране на пътнотранспортната обстановка в страната и да ни уведомите за предприетите действия.

ЕКИП НА ИНСТИТУТА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ