Парламентът прие новия бюджет – 2.5 млрд. лв. повече приходи, 2.3 млрд. повече разходи

0
41
парламент
Снимка: архив

За произвеждане на избори са заложени 133 млн. лева

Парламентът прие единодушно на второ четене снощи актуализираната рамка на държавния бюджет за 2021 г. Тя предвижда с 2,5 млрд. лева повече приходи и 2,3 млрд. лева повече за разходи, основно за мерки във връзка с COVID кризата.

7 милиона лева бяха отделени за допълнителни възнаграждения за октомври, ноември и декември на служителите в Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и Главна инспекция по труда за работа на първа линия в пандемията от COVID-19.

За Министерството на здравеопазването са предвидени средства в размер до 224 035 600 лв. за закупуване на допълнителни количества ваксини срещу COVID-19, за подкрепа на работещите на първа линия в борбата с пандемията, както и за осигуряване на лекарствени продукти за лечение на COVID-19. За закупуване на Ремдесивир бяха отпуснати допълнителни 16,6 млн. лева.

С актуализацията на бюджета се дават 60,5 млн. лева за обезпечаване на ведомствата в условията на засилен миграционен натиск.

За произвеждане на избори в бюджета са заложени 133 млн. лева.

Допълнителни 23 млн. лева се отделят за образование, от които 15 млн. лева за висшите училища и 8 млн. за системата на училищното и предучилищното образование. Отпускат се и допълнително 220 млн. лева на пътностроителните фирми.